husqvarna

SŽDC zadala studii proveditelnosti rychlotratě z Prahy do Brna

Praha 12. dubna (ČTK) - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavřela smlouvu na vypracování studie proveditelnosti vysokorychlostní železniční tratě mezi Prahou, Brnem a Břeclaví. Státní organizace o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Podle údajů uveřejněných v registru smluv bude studie stát přes 20,5 milionu korun a vypracuje ji inženýrská a projektová firma Sudop Praha. Výsledky studie by měly být známy do konce roku 2020.

Studie proveditelnosti popíše technickou podobu úseku, zároveň se bude zabývat ekonomickou stránkou tratě. Studie posoudí tři rychlostní úrovně, které by trať umožňovala - 250, 300 a 350 km/h.

Pro trať jsou nyní zvažovány dvě trasy. První varianta počítá se severní trasou okolím Kolína a Havlíčkova Brodu. Druhá varianta by mohla vést jižněji přes Benešovsko. Studie by měla posoudit, která z tras je územně i ekonomicky výhodnější. Podle místopředsedy sněmovního hospodářského výboru Martina Kolovratníka (ANO) mají obě své výhody i nevýhody. V obou případech by rychlotrať měla mít napojení na běžnou železniční síť. "Její nespornou výhodou tedy je, že bude určitě sloužit i obyvatelům v regionech, kterými prochází," dodal Kolovratník.

"Posuzovat se nebudou pouze přínosy samotné trati, ale významné bude také hodnocení přínosů a zlepšení obslužnosti hned v několika regionech," doplnil ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech. Konkrétně půjde o Středočeský, Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský kraj a Vysočinu, kde se podstatně uvolní kapacity na stávajících tratích, dodal. Podle SŽDC studie počítá s oběma zvažovanými variantami polohy brněnského nádraží.

SŽDC plánuje ještě letos vypsání soutěže na zhotovitele studie proveditelnosti dalšího vysokorychlostního úseku mezi Brnem a Ostravou. Navázaly se tak přípravy propojení páteřní sítě vysokorychlostního systému v České republice. Zvažovaná trať by měla navazovat na železnici z Brna do Přerova, jejíž modernizace se v současnosti připravuje.