Komatsu potřebu bagr

SŽ objednala studii financování rychlostních tratí při spolupráci firem a správ

Praha (ČTK) - Správa železnic (SŽ) uzavřela smlouvu se společností PricewaterhouseCoopers (PwC) na vypracování studie proveditelnosti projektu prvních vysokorychlostních tratí (VRT) formou PPP, tedy financováním ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Vláda pověřila SŽ k vyhodnocení takového financování pro nejvíce rozpracované úseky VRT z Brna do Ostravy a z Brna do Břeclavi. V tiskové zprávě to dnes uvedla Správa železnic.

Společnost PwC, která vyhrála výběrové řízení, má za úkol zhodnotit vhodnost a rizika financování VRT na Moravě a dodá SŽ podklady pro rozhodování o využití financování formou PPP (z anglického Public-Private Partnership). "Očekáváme, že studie bude dokončena ke konci 2. čtvrtletí letošního roku," řekl ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí SŽ Jakub Bazgier. "Tento podklad bude sloužit vládě České republiky k rozhodnutí o využití PPP financování na úsecích Rychlého spojení Morava a k zahájení výběru transakčního poradce pro přípravu koncesní smlouvy s budoucím zhotovitelem výstavby VRT," doplnil Bazgier.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je pro dokončení páteřní sítě dálnic včetně pražského okruhu a rozestavění prvních úseků VRT do roku 2033 nutné zajištění více finančních zdrojů. "Zapojení soukromého sektoru prostřednictvím takzvaných PPP projektů je proto nezbytným krokem," řekl Kupka. "Soukromý sektor tratě doprojektuje, zafinancuje, postaví, po několik desetiletí je bude provozovat a udržovat a pak je předá do užívání státu v odpovídající kvalitě," uvedl.

Využití způsobu PPP financování je zárukou kvalitní výstavby a údržby i podle Správy železnic. Jako příklad uvádí Francii, která tento způsob financování využila při výstavbě VRT na svém území.

SŽ také dala dohromady specializovaný poradní PPP tým. Jeho součástí bude i francouzský expert se zkušenostmi s výstavbou VRT. Tým už se zabýval výběrovým řízením na zpracování studie proveditelnosti projektů financovaných formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru na Moravě.

V takzvané PPP spolupráci vzniká dlouhodobý smluvní vztah, uzavřený většinou na 15 až 30 let. Dodavatel provede zakázku, přebírá všechna smluvní rizika a zajišťuje údržbu. Po zprovoznění zadavatel zakázku financuje pravidelnými platbami po dobu trvání smluvního vztahu. Zároveň je už od začátku vlastníkem všech staveb, produktů a dodaných služeb a po uplynutí smlouvy převezme od soukromého sektoru i provoz a údržbu.