husqvarna

SŽ chce letos v Ústeckém kraji zahájit například opravu teplického nádraží

Ústí nad Labem 11. ledna (ČTK) - Správa železnic chce letos investovat více než 370 milionů korun do rekonstrukce nástupišť v Lovosicích na Litoměřicku. Začít by měla oprava nádraží v Teplicích. Předpokládané investiční náklady rekonstrukce celé nádražní budovy dosahují téměř jedné miliardy korun. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

"Zahajované stavby v Ústeckém kraji v roce 2022 budeme upřesňovat až na základě přidělených finančních prostředků pro příští rok," doplnila mluvčí. K zahájení bude podle ní připravena například právě rekonstrukce nástupišť a zajištění bezbariérového přístupu v Lovosicích. "Pro nástup a výstup cestujících ve stanici v současné době slouží jedno vnější a tři ostrovní nástupiště, která ale mají výšku do 300 milimetrů a přístup na ně je pouze po schodištích z podchodu. Nově proto budou zvýšena na 550 milimetrů a bude na ně doplněn bezbariérový přístup pomocí výtahů," popsala plánovanou úpravu Friebová.

V rámci příprav rekonstrukce teplické nádražní budovy v Teplicích Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele první etapy stavebních prací. Celková oprava by měla vyjít na 954 milionů korun. "Další upřesnění bude možné až po uzavření tendrů na stavební práce, k čemuž zatím nedošlo," dodala Friebová. Práce podle odhadu potrvají dva až tři roky. Harmonogram i náklady musí zohlednit památkovou ochranu stavby. Po celou dobu rekonstrukce budou zachovány všechny základní služby pro cestující, jako je prodej jízdenek, krytá čekárna a WC.

V první etapě prací stavbaři opraví střechy včetně krovů a část fasády. Bude vyměněna také část oken a dveří. Součástí dalších prací bude zřízení bezbariérového přístupu do budovy, rekonstrukce prvního nástupiště, zvednutí jeho hrany a nové zastřešení. U nádraží vzniknou nová parkoviště, stání pro kola i zamykatelné cykloboxy. Část parkovacích míst a část stání pro kola bude doplněná o dobíjecí stojany.

V roce 2022 bude v Ústeckém kraji pokračovat například rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů ve stanici Roudnice nad Labem na Litoměřicku. V Děčíně pak pracují dělníci na úpravách trati mezi stanicemi Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, která zahrnuje výměnu mostu přes Labe. Výsledkem bude zvýšení rychlosti vlaků. Obě stavby Správa železnic zahájila loni na podzim.

Letos se budou také dál hledat výsledné varianty trasování vysokorychlostní trati (VRT) v Ústeckém kraji. Všechny dosud navržené trasy budou posouzeny ve veřejném projednání aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) kraje. O pořízení aktualizace rozhodne zastupitelstvo. Předpokládané varianty budou podle Friebové vyhodnoceny z hlediska jejich vlivu na udržitelný rozvoj regionu.

"Na základě aktualizace ZÚR bude známa jedna výsledná trasa, která bude pro území nejpřijatelnější," řekla mluvčí. Správa železnic chce požádat o změnu zásad územního rozvoje kraje v prvním čtvrtletí letošního roku. "V rámci připravované sítě jsme na řadě míst již trasování upravili tak, aby byla VRT pro obyvatele přijatelná. Jedním z případů jsou například portály Krušnohorského tunelu u Chlumce, které byly odsunuty dále od zastavěných oblastí města," řekla Friebová.