Mercedes

Švédské studio zvítězilo v soutěži návrhů podoby okolí jezera nedaleko Ústí

Ústí nad Labem 29. června (ČTK) - Švédská architektonická kancelář Mandaworks AB zvítězila v mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonické soutěži jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem. Získalo kromě finančního ocenění možnost pracovat na koncepční studii a dalších projektech ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí (PKÚ), který území po těžbě hnědého uhlí spravuje.

Do soutěže vyhlášené před rokem se přihlásilo 15 týmů. V lednu odborná porota vybrala tři, které zpracovaly konkrétní návrhy. "O vítězi rozhodl největší respekt k hodnotám definovaným ve vizi Milada. Byl to skvěle provázaný koncept, který řeší zásadní udržitelný rozvoj. Vhodně byl poskládán koncept a představa o jeho následné realizaci," řekl ČTK náměstek ředitele PKÚ a člen poroty Petr Kubiš.

Vítězný tým získal právo jednat o následných zakázkách. V rámci koncepční studie se dopracuje návrh, vzniknou etapy pro realizace, spočítá se finanční náročnost a podobně. "Pokud bude tento dokument akceptován všemi partnery, včetně našeho zakladatele ministerstva průmyslu a obchodu, měl by se stát základním řídícím dokumentem, podle něhož se bude v území postupovat," uvedl Kubiš.

Druhou zakázkou pro vítěze je zpracování tzv. design manuálu území, dokumentu, který by měl sjednocovat architekturu v území. Všechny investice by se jím pak měly řídit. Třetí zakázkou je zpracování projektové dokumentace ke konkrétnímu stavebnímu záměru obsaženém v návrhu jako je rozhledna, odpočívadlo. "To by mělo veřejnosti ukázat, že se něco děje, nebudeme teď čekat třeba tři roky, než se připraví nějaká velká stavba, ale chceme hmatatelný projekt, který bude demonstrovat kvality vybraného řešení," řekl Kubiš.

Švédské studio bude také zpracovávat aktualizaci územní studie jezero Milada. "Musíme nalézt cestu, aby Ústecký kraj studii akceptoval a aby ji mohl zpracovat vítězný tým," řekl Kubiš. Pátou oblastí spolupráce je poradenská činnost.

Z předložených návrhů vítězný podle poroty nejvíce zohledňuje současný stav a podává velmi konkrétní návrhy řešení. "Koncept není postaven na megalomanských nových stavbách či areálech, je flexibilní není tedy prioritně odvislý od ekonomické konjuktury - návrh se tak jednoznačně jeví jako realizovatelný," uvedla ve svém hodnocení porota. Návrhy včetně vítězného si veřejnost může prohlédnout v ústeckém muzeu.

"Je to obrovská čest stát na stupínku vítězů," uvedl Cyril Pavlů ze studia Mandaworks AB. "Zamýšleli jsme se nad tím, zda se budeme dívat dopředu nebo dozadu. Tak jsme se rozhodli, že minulost může být inspirací pro budoucnost," uvedl. Svůj návrh pojmenovali Živá krajina. Obsahuje několik objektů v krajině jako vyhlídková věž, odpočívadlo, instalace na jezeře. Plocha je rozdělena na prostor pouze pro přírodu, sportoviště a rekreaci a místo pro stavební zástavbu nazvanou Nové Vyklice. Vyklice byly jednou z obcí, která byla kvůli těžbě zbourána.

Jezero Milada vzniklo zatopením hnědouhelného dolu. O konci těžby se rozhodlo před třiceti lety, v roce 2010 bylo dokončeno napouštění, o pět let později se otevřelo veřejnosti a od té doby si získalo velké množství příznivců z řad turistů, sportovců, přírodovědců.