Cime 3 kvartal 2024

Svaz: Ve stavu nouze přibývá podvodů s hlasováním družstev a SVJ

Praha 27. října (ČTK) - Ve stavu nouze přibývá pokusů o podvod s hlasováním bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (SVJ) mimo shromáždění. Na rejstřík společenství vlastníků chodí falšované zápisy. Podvodníci uvádějí, že výbor společenství byl odvolán a do funkce předsedy jmenována jimi účelově založená společnost. U rejstříkového soudu dále tvrdí, že se změnily stanovy společenství a pro ně byla odhlasována odměna. ČTK to sdělil předseda Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Jan Vysloužil. Jak uvedl, žádný podvod zatím nebyl dotažen do konce.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v současné době schůze nemohou konat za fyzické přítomnosti vlastníků. Na významu tak nabývá varianta rozhodování mimo schůzi, tzv. per rollam, tedy například e-mailem nebo přes videokonferenci. Zákon z letošního jara, takzvaný lex covid, umožňuje hlasovat per rollam i společenstvím, která to nemají ve stanovách.

"Po zjištění, že pokusy o podvod jsou páchány napříč celou Českou republikou v desítkách případů, jsme informovali Vrchní soud v Praze, bankovní asociaci a postižená SVJ podala trestní oznámení. Velká družstva rovněž informují statutární orgány SVJ v jejich správě s upozorněním, aby včas vyzvedávaly doporučené dopisy, případně aby si dobrovolně zřídily datové schránky, prostřednictvím kterých s nimi budou rejstříkové soudy komunikovat," uvedl Vysloužil.

Podle něj totiž nelze vyloučit, že podvodníci si ohlídají i schránky SVJ, ze kterých by mohli výzvy k vyzvednutí doporučených dopisů odcizit. "Máme informace, že na základě našeho upozornění jsou informovány jednotlivé rejstříkové soudy a interní opatření přijímají i banky," podotkl Vysloužil.

Jak dále uvedl, na listinách byly podpisy úředně ověřené a vše vypadalo důvěryhodně. Na podvod se přišlo více způsoby. Buď podvodníci nedodali všechny nezbytné dokumenty prokazující řádné doručení pro hlasování per rollam a soud vyzval původní výbor k doplnění dokumentů. Dalším případem je to, že podvodníci dodali všechny dokumenty a pouze nezaplatili poplatek za provedení změn v rejstříku společenství. Soud pak vyzval původní výbor k zaplacení.

V jiných případech bylo vše provedeno a zaplaceno formálně správně a na původní výbor již došla informace o provedení změn v rejstříku a běžela odvolací lhůta. Pokud by v této odvolací lhůtě původní výbor nereagoval, byl by podvod dokonán, uvedl dále Vysloužil.

"Domnívám se, že dalším krokem by mohl být pokus o změnu dispozičního práva k účtu SVJ v bance a vyvedení peněz či pokus o úvěrový podvod," doplnil předseda SČMBD.

Podle něj jde o poměrně dobře vymyšlený podvod zneužívající současné situace a není náhodou, že jsou napadána velká SVJ, kde je předpoklad, že jejich disponibilní zůstatky na účtech budou vysoké. "Při počtu více než 65.000 SVJ v ČR je to zřejmě pro podvodníky velmi lákavé. Podvody se dějí po celé republice včetně největších měst," dodal Vysloužil