Cime 3 kvartal 2024

Studie proveditelnosti potvrdila možnost vybudování tunelu v centru Zlína

Zlín 1. února (ČTK) - Vybudování silničního tunelu o čtyřech pruzích pod částí třídy Tomáše Bati, který by zklidnil centrum Zlína, je technicky možné. Vyplývá to ze studie proveditelnosti tohoto záměru, kterou obdržela zlínská radnice od zpracovatele AFRY CZ, sdělil dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Hloubený tunel by byl dlouhý 1,1 kilometru. Náklady jsou odhadovány na pět miliard korun.

Myšlenka na svedení dopravy v centru Zlína pod zem se objevila v generelu dopravy v roce 2016. "Diskutovali jsme a rozvíjeli jsme myšlenku na tunel v centru Zlína dál a město zadalo odborné firmě zpracování studie proveditelnosti. Nyní jsme ji dostali na stůl a můžeme se o záměru bavit konkrétněji. Studie ukazuje, že tunel pod třídou Tomáše Bati by bylo reálné postavit za čtyři roky. V dnešních cenách by to přišlo na asi pět miliard korun a větší část nákladů by mělo hradit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)," uvedl radní města Michal Čížek (ANO).

Pro město by byla výstavba tunelu z vlastního rozpočtu finančně nedostupná. Předpokládá se, že investorem by mělo být ŘSD, jde o státní silnici. "Po celou dobu záměr komunikujeme s ŘSD, které na studii proveditelnosti také spolupracovalo. Poslali jsme jim i návrh společného memoranda o této stavbě. Dalším krokem by mělo být uzavření smlouvy o spolupráci a o společném postupu zadavatelů. Potom by následovalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí a zadání dokumentace pro územní rozhodnutí," uvedl Čížek.

Ředitel zlínské správy ŘSD Karel Chudárek dnes ČTK potvrdil, že ŘSD s městem spolupracuje a vyjadřuje se k technickému řešení. "Tento krok města vítám, je to dobrý krok, jak začít. Předpokládám, že v určité fázi přípravu stavby převezmeme," uvedl Chudárek. Podle zpracovatelů studie proveditelnosti by zahájení stavby bylo reálné nejdříve v roce 2030.

Hlavním smyslem tunelu je zklidnit střed města. Tunel by měl odvést z centra Zlína asi 18.000 aut denně. "Umožní vznik pěší zóny, zobousměrnění některých ulic, propojení parků a podobně. Tunel rovněž zlepší dostupnost centra pro chodce a cyklisty a zvýší jejich bezpečnost. Místní ocení nižší hluk a řidiči rychlejší a plynulejší průjezd v západovýchodním směru," uvedl Prokop Nedbal ze společnosti AFRY CZ.

Zpracovatel studie proveditelnosti zvažoval několik variant, jednu z nich doporučil k další projektové přípravě. "Pro výslednou variantu jsme zpracovali kapacitní posouzení dotčených křižovatek, návrh postupu a organizace výstavby, spočítali odhad stavebních nákladů a připravili návrh architektonického řešení oblasti," uvedl projektant AFRY CZ Vojtěch Nižňanský.

Tunel by měl být veden ve stopě třídy Tomáše Bati. Zahloubení silnice je navrženo v úseku mezi křižovatkami s ulicí Březnická a s ulicemi Hluboká, Lorencova. Počítá se s dvoutubusovým tunelem se dvěma plnohodnotnými jízdními pruhy v každém směru. Oproti návrhu z generelu bylo zrušeno napojení Dlouhé ulice na tunel. Nebylo by technicky možné bez zásahu do zástavby. "Před zadáním studie proveditelnosti na tunel se zvažovalo několik variant převedení dopravy mimo centrum Zlína, všechny ale byly vyhodnoceny jako ještě dražší a méně účinné, protože velká část dopravy má svůj zdroj či cíl právě v širším centru města. Na tranzitní dopravu připadá ve Zlíně jen asi osm procent vozidel, která projíždějí centrem města," uvedl mluvčí.