Mercedes

Středočeský kraj dá obcím téměř 140 milionů korun na vodohospodářské projekty

Praha 27. června (ČTK) - Středočeský kraj letos dá obcím téměř 140 milionů korun na vodohospodářské projekty. Návrh na rozdělení peněz z infrastrukturního fondu dnes schválili krajští zastupitelé. Loni poskytl kraj na tyto projekty přes 100 milionů korun.

Obce mohly žádat o peníze na takzvané kofinancování vodohospodářských projektů již podpořených z národních a evropských zdrojů nebo na drobné vodohospodářské projekty, na něž nemají dotaci. Většina obcí žádá o peníze na vybudování vodovodu, přestavbu čistírny odpadních vod či rozšíření kanalizační sítě. Jde o finančně náročné stavby, na které obce nemají ve svých rozpočtech dostatek peněz.

V rámci tematického zadání životní prostředí kraji přišlo 56 žádostí. Po krácení podle určeného koeficientu bylo k rozdělení navrženo 107 milionů korun. V rámci zadání drobné vodohospodářské projekty bylo podáno 52 žádostí, z nich navrhla hodnotící komise podpořit 33 žádostí za 31 milionů Kč.