Komatsu potřebuju Bagr

Středočeský kraj dá milion korun na úpravy dětského centra v Kolíně

Praha 26. května (ČTK) - Středočeský kraj dá jeden milion korun na dvě nové ambulance a opravu terasy dětského lůžkového centra v Kolíně. Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost a fyzioterapie by měly být v provozu nejpozději do konce prázdnin. Kraj má pět dětských center a postupně je kvůli loňské novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí musí do konce roku 2024 proměnit v takzvaná centra komplexní péče. Příspěvek pro kolínské centrum dnes schválili krajští radní, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství David Šíma.

"Snažíme se do centra postupně investovat, aby se podmínky pro děti, zaměstnance a v budoucnu i ambulantní pacienty zlepšovaly. V současné chvíli je tedy nejdůležitější dovybavit nové ordinace a čekárny, oddělit prostor pro ambulantní pacienty od zbytku provozu, a co nás trápí již delší dobu, je nevyhovující zasklení terasy, kterou tak z bezpečnostních důvodů nelze pro hospitalizované děti využívat," řekl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Kolínské dětské centrum s 25 lůžky je nejmenším v kraji. Kromě péče o děti do tří let už rozšířilo svoje služby o dlouhodobou lůžkovou péči pro děti do 18 let, které vyžadují nepřetržitou zdravotní péči.

Kraj má dětská centra také v Milovicích, Kladně, Choceradech a při nemocnici Mladá Boleslav. Poskytují zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do tří let. Jde o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména děti s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, děti týrané, zanedbávané, zneužívané a ohrožené ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo děti zdravotně postižené.

Od roku 2025 už by měli péči o nejmenší opuštěné a ohrožené děti zajišťovat zejména pěstouni. I nadále zůstanou výjimky například pro děti s postižením. V centrech komplexní péče bude ústavní péče omezena na nezbytně nutnou dobu a přibydou služby, které umožní pečovat o dítě v jeho vlastním sociálním prostředí.