husqvarna

Středočeské obce mohou žádat kraj o dotace na budování obecních bytů

Praha 27. června (ČTK) - Středočeské obce mohou žádat kraj o dotace na budování obecních bytů z nebytových prostor, které jsou v jejich vlastnictví. Vyhlášení nového programu na podporu obecního bydlení dnes schválili krajští zastupitelé. Hejtmanství chce na tento účel vyhradit pět milionů korun.

Dotace bude poskytována na rekonstrukce, modernizace nebo vestavby dosavadních objektů, případně na rekonstrukci bytového prostoru, který není možné k bydlení používat. Žadatelem může být obec do 2000 obyvatel, přičemž maximální výše dotace je 4000 korun na metr čtvereční do maximální výměry 50 metrů čtverečních na jednu bytovou jednotku. Maximální celková výměra, na niž může být dotace v rámci jedné žádosti poskytnuta, je stanovena na 200 metrů čtverečních.

Díky dotaci mohou obce své nebytové prostory zrekonstruovat a vytvořit tak nové byty, které povedou k větší nabídce obecního bydlení. Současně mohou dotace využít na rekonstrukce bytů, které zatím nejsou k bydlení uzpůsobeny.

K žádosti o dotaci bude nutné přiložit položkový rozpočet, výpis z katastru nemovitostí a v případě, že se projekt týká rekonstrukce bytového prostoru, také vyjádření stavebního úřadu, že daný prostor není možné využívat k bydlení. Do jednoho roku od podpisu smlouvy musí příjemce doručit na krajský úřad dokument stavebního úřadu schvalující projekt, informaci o způsobu provedení veřejné zakázky a smlouvu o dílo s dodavatelem. Projekt musí být dokončen do dvou let od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.