husqvarna

Stavební zákon zřejmě usnadní stavbu zázemí pro lesní školky i "výměnků"

Praha (ČTK) - Rychlejší a snazší povolování staveb má přinést novela stavebního zákona, kterou dnes schválila Sněmovna a odeslala ji k posouzení do Senátu. Ve Sněmovně předloha doznala řady úprav na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů proti původní vládou předložené podobě. Přehled některých změn, které novela ve Sněmovnou schválené podobě přináší:

Zcela se ruší plánovaný vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy krajských stavebních úřadů.

Pokud se někdo odvolá proti rozhodnutí stavebního úřadu, bude muset nadřízený úřad rozhodnout. Spis se nebude vracet na nižší úroveň.

Stavební úřad bude moci v případě potřeby vyvolat jednání s dotčenými úřady a stavebníkem například kvůli ochraně životního prostředí. Stavebník by se tedy mohl ihned dozvědět o případném střetu s ochranou veřejného zájmu.

Místo Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, který vláda chtěla ponechat, vznikne na základě doporučení sněmovního výboru pro veřejnou správu Dopravní a energetický stavební úřad. Sídlit bude v Praze. Bude úřadem s celostátní působností a ve věcech stavebního řádu bude podřízený ministerstvu dopravy.

Mezi vyhrazené stavby budou patřit horkovody s dimenzí potrubí nad DN 300, což by mělo odpovídat potrubí o průměru nad 70 centimetrů.

V nezastavěném území bude možné budovat zázemí pro lesní mateřské školy.

Bude snazší stavět tzv. výměnky. Půjde o stavby pro bydlení o rozloze nejvýše 80 metrů čtverečních a výšce nejvýše pět metrů na pozemcích, kde stojí rodinný dům. Půjde o tzv. jednoduchou stavbu a bude podléhat povolení.

Mezi veřejnou infrastrukturu a zařízení sloužící veřejné potřebě se zařadí i dobíjecí stanice nebo zásobníky plynu. Snazší má být i budování podzemních optických veřejných sítí.

Praha, Brno a Ostrava mohou podle nového zákona vydávat své vlastní stavební předpisy. Podle dnešního rozhodnutí Sněmovny však tyto stavební předpisy nesmí regulovat technickou infrastrukturu.

Novela umožní legalizaci některých černých staveb, a to na základě zákonem stanovených podmínek. Jít má hlavně o různé zahradní stavby. Budou muset být v souladu s územním plánem obce či územními opatřeními, bude rovněž nutný soulad s veřejnými zájmy či požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a také souhlas především sousedů.

S novelou stavebního zákona souvisí dnes přijatý návrh zákona o Jednotném environmentálním stanovisku (JES). Ve stavebním řízení, kde se bude řešit ochrana životního prostředí, má snáze umožnit získat razítka až podle devíti platných zákonů.