husqvarna

Stavební firmy pracují na opravách šesti mostů Pardubického kraje

Pardubice (ČTK) - Stavební firmy pracují na opravách šesti mostů Pardubického kraje, které jsou ve špatném stavu. Vybrány byly podle výsledků diagnostiky a dopravní zátěže. Celkové náklady dosáhnou více než 227 milionů korun bez DPH. Další opravy mostů hejtmanství připravuje, uvedl v tiskové zprávě Michele Vojáček z kanceláře hejtmana.

"Jedná se o hodně probíraný projekt v Řečanech nad Labem, kde se osazuje mostní provizorium. Dále dělníci pracují na mostech v Chocni, Křižanovicích, Chvaleticích, Kameničkách a Jaromeřicích," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS).

Dalších sedm rekonstrukcí plánuje kraj zahájit letos a příští rok, náklady budou ještě vyšší. "Jen modernizace důležitých mostů v Řečanech a Pavla Wonky v Pardubicích mají stát 160 milionů, respektive 142 milionů korun. Celkem se u projektů v přípravě náklady odhadují na více než 350 milionů. Takže na opravu 13 mostů v letošním a příštím roce počítáme s necelými 600 miliony,“ uvedl Kortyš.

Oprava Wonkova mostu v Pardubicích, která začne v příštím roce a bude pravděpodobně rozdělená do dvou let, byla odložena do doby, než Pardubice vyřeší mostním provizoriem dopravu přes Labe v místě nevyhovujícího mostu kapitána Bartoše. Spodní stavba mostu Pavla Wonky je ve vyhovujícím stavu, proto není nutná demolice a výstavba nového, je ale nutné vyměnit lana volného předpětí a provést přeložky inženýrských sítí, které se následně vrátí zpět do mostní konstrukce. V plánu je také výměna dilatačních závěrů, obnova chodníků a svrchních vrstev vozovky.

Protože v současnosti neexistuje státní dotační titul zaměřený na podporu rekonstrukce mostů, snaží se Pardubický kraj v maximální míře využívat dotací z Evropské unie. Z Integrovaného regionálního operačního programu například od května opravuje 35 metrů dlouhý most přes Tichou Orlici v Chocni, po němž denně jezdilo kolem 9000 vozidel. Prohlídky a znalecká posouzení u něj zjistily závady, proto je nutná obnova svršku, sanace spodní stavby a nosné konstrukce a stavbaři opraví i přiléhající kruhový objezd. Práce mají být hotové do konce letošního roku, předpokládané náklady činí 45 milionů korun bez DPH, dotace má pokrýt 16 milionů korun.

Pardubický kraj má ve správě více než 3000 kilometrů silnic druhé a třetí třídy a také 834 větších i menších mostů na těchto komunikacích. Téměř 700 mostních konstrukcí je podle diagnostik v bezvadném až uspokojivém stavu, opravy ostatních kraj plánuje.

Kraj chce také v pilotním projektu vyzkoušet novinku při opravách mostů. Místo klasické železobetonové konstrukce odborníci z českých vysokých škol a stavebních firem přišli s nápadem využívat lepené lamelové dřevo v kombinaci s betonem. Ověřená technologie, která se už desítky let využívá například v Kanadě, Spojených státech či Skandinávii, má umožnit rychlejší rekonstrukci mostu za využití ekologicky přívětivějších materiálů, prodloužit jeho životnost a ušetřit náklady.