husqvarna

Stavební firmy plánují v letošním roce zdražit ceny svých prací v průměru o 8 procent

 

Osmiprocentní navýšení cen svých prací plánují v současné době tři čtvrtiny stavebních firem. Důvodem tohoto kroku je mimo jiné očekávané zdražení stavebních materiálů, které by se podle odhadů mělo pohybovat na sedmiprocentní úrovni. V průměru počítají ředitelé stavebních firem v roce 2018 s marží 7 procent. Aktuální vytíženost kapacit stavebních společností je pro zimní měsíce rekordní a dosahuje 88 procent. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

 

Tři čtvrtiny (75 procent) ředitelů stavebních společností avizují v průběhu letošního roku navýšení cen svých prací, a to v průměru o 8 procent. Čtvrtina (25 procent) stavebních firem plánuje ponechat ceny prací na současné úrovni, o snížení cen pak neuvažuje ani jedna z dotázaných společností. Nejméně přitom plánují zdražovat firmy zaměřené na inženýrské stavby, hovoří o zvýšení cen v průměru o 6 procent.

 

Jedním z důvodů tohoto kroku je růst cen stavebních materiálů, který ve svých rozpočtech očekává 86 procent stavebních firem, přičemž zdražení by se podle nich mělo pohybovat na úrovni 7 procent. V této otázce se bez výrazného rozdílu shodují stavební společnosti bez ohledu na velikost či zaměření.

 

„V roce 2018 se oproti minulým rokům zvýší nabídkové ceny, což možná zaskočí některé investory. Je to důsledek zvyšujících se vstupních materiálových nákladů včetně růstu minimálních mezd. I přesto očekáváme mírný nárůst tržeb,“ komentuje předpokládaný vývoj Tomáš Koranda, předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s. Svůj pohled přidává také Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ, s. r. o. „Zatím jsou všechny signály pozitivní a dá se očekávat, že dařit se bude. Trochu nás znepokojuje stálý tlak na cenu našich dodávek, když cena nemovitostí a stejně tak nájmů roste.“

 

Změnu svých marží plánují tři pětiny (58 procent) stavebních společností, což je menší podíl firem než těch, které hovoří o zvýšení cen prací. Tato skutečnost je způsobena především rostoucími vstupními náklady stavebních společností. V průměru pak počítají ředitelé stavebních firem s marží na úrovni 7 procent. Velké společnosti plánují pro rok 2018 marži pětiprocentní.

V zimních měsících dosáhlo vytížení kapacit stavebních společností rekordních 88 procent. Stavební společnosti zaměřené na pozemní stavitelství jsou aktuálně vytíženy dokonce na 92 procent, inženýrské společnosti naopak disponují větší rezervou a kapacitně jsou vytíženy na 79 procent. Téměř dvě třetiny společností (63 procent) plánují v letošním roce navýšení kapacit, a to v průměru o 10 procent.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2018 bude již brzy publikována na:

www.ceec.eu