Komatsu potřebuju bagr

Stavební firmy: Bez Ukrajinců stavět nelze, vízový proces je třeba zkrátit

Praha 23. února (ČTK) - Stavební firmy v Česku se bez ukrajinských pracovníků neobejdou, a to celoročně. Vyplývá to z vyjádření firem, které dnes ČTK oslovila. Proces náboru Ukrajinců trvá kolem půl roku, což je v poměru na délku stavebních projektů příliš dlouho. Stavbaři by proto uvítali snadnější udělování dlouhodobých víz. Ukrajina v současnosti čelí agresi ze strany Ruska, které uznalo nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny a vyslalo tam své vojáky.

Ukrajinští pracovníci jsou ve stavebnictví žádaní, protože se dobře sžívají s místním prostředím a kulturou, uvedla mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná. "Obsazují přitom nejen dělnické a řemeslně odborné profese, ale také místa technicko-hospodářských pracovníků, kde je vyžadováno odborné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání," řekla ČTK.

Většina pracovníků z Ukrajiny pracuje v České republice na dlouhodobá víza v režimu zaměstnaneckých karet. "Vzhledem ke skutečně zoufalému nedostatku českých pracovníků na zdejším trhu práce bychom uvítali, kdyby proces vyřízení těchto karet byl co nejkratší," uvedla mluvčí.

Ukrajinští pracovníci nejsou potřeba jen ve stavebnictví, ale také v administrativě, dodal mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha. Aktuální legislativa pro jejich zaměstnávání je podle něj v tak špatném stavu, že proces náboru trvá až půl roku, což je v poměru k trvání stavebních projektů dlouho. "Ve skupině Metrostav tedy zaměstnáváme pouze takzvané necizince, což jsou všichni občané EU. Máme tak Čechy, Slováky, Němce, Maďary, Poláky a nově třeba Finy," řekl Kostiha.

Generální dodavatelé staveb zpravidla využívají služeb subdodavatelů. Až ti mají kapacitu zabývat se složitým náborem ukrajinských zaměstnanců na specifickou činnost, případně tyto pracovníky najímají přes pracovní agentury. Výrobně-obchodní ředitel pozemního stavitelství Skanska Vladimír Bešta uvedl, že v některých profesích u jejich subdodavatelů tvoří Ukrajinci až 80 procent všech zaměstnanců.

Potřeba ukrajinských pracovníků v českém stavebnictví je podle zástupců firem celoroční. "U dopravních staveb, které jsou více závislé na klimatických podmínkách, je největší potřeba od března do prosince, u pozemního stavitelství sezonnost prakticky nehraje roli," doplnila Novotná.

"Pokud bychom hovořili o určité formě "sezónnosti", pak by se jednalo o spojení s významnými svátky, typicky prosinec a Vánoce. V tomto období může docházet a dochází k určitému utlumení stavební výroby," upřesnil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Na Ukrajině se sv. Mikuláš nosící dětem dárky slaví 19. prosince. Vánoční oslavy oficiálně končí až na Zjevení Páně 19. ledna. To platí pro ukrajinské řeckokatolíky i pro pravoslavné.

Kostiha za celoroční potřebou pracovních sil spatřuje i změnu klimatu. "Skutečná zima v České republice nebyla už řadu let," uvedl. Počasí ale podle něj není faktorem, který by měl negativní vliv na harmonogram stavebních prací. Pokud něco projekty zdržuje, je to podle Kostihy nedostatek stavebního materiálu, inflace nabourávající rozpočty staveb a nedostatek kvalitního personálu, který by měl řešení právě ve zjednodušení pracovních víz pro ukrajinské pracovníky.

Ukrajinců žijících nebo pracujících v Česku v poslední době přibývá. V lednu 2022 jich české úřady práce evidovaly celkem 198.470, což je meziročně o čtvrtinu více. Oproti předcovidovému lednu 2020 vzrostl podle úřadu jejich počet o 38 procent.