Cime 2 kvartál 2024

ŽPSV - dodavatel betonových výrobků pozemních a dopravních staveb

Text: Ing. František Dubský, foto: ŽPSV s.r.o.

ŽPSV s.r.o. je společnost s více než padesátiletou historií. Je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb aj. Společnost patří v České republice mezi přední dodavatele betonového zboží i železobetonových konstrukcí.

Pro zajištění své produkce využívá společnost osm výrobních závodů včetně dvou zahraničních. Ve svých podnicích vyrábí prefabrikáty (včetně předpjatých) pro železniční i silniční dopravní stavby ­- pražce, nástupiště, přejezdy a zádlažby kolejí, přístřešky, silniční panely, svodidla, protihlukové stěny, mostní nosníky, rámové konstrukce apod. V rámci pozemních staveb je hlavní podíl výroby zaměřen na prefabrikované konstrukce skladových a výrobních hal, obchodních center a administrativních budov. Dále pak na zajištění doplňkových konstrukcí jako schodiště, balkóny apod. Společnost disponuje vlastními projekčními (dokumentace statické části konstrukce) a montážními kapacitami.

Pozemní stavby

Ročně stavíme řadu velmi zajímavých a náročných staveb. Dodáváme skelety včetně montáže pro potravinářské giganty, obchodní centra, průmyslové výrobní haly, skladové areály, nemocnice, nástavby, přístavby či vestavby. Naše portfolio je velmi široké a po mnoha letech působení v tomto oboru máme zkušenosti s celou řadou typů staveb. V naší společnosti se v maximální míře snažíme dodávat zákazníkovi prvotřídní kvalitu, přičemž se snažíme maximálně využívat vlastní kapacity. Máme vlastní projekční kancelář a vlastní výrobní kapacity zejména v závodech Čerčany a Litice nad Orlicí, rovněž využíváme závody v Nových Hradech a v Uherském Ostrohu zejména s ohledem na snižování dopravních nákladů. V neposlední řadě máme středisko realizace staveb disponující vlastními montážními kapacitami, zkušenými stavbyvedoucími a přípravou staveb. Z řady staveb realizovaných v minulém roce bych zmínil podrobněji zejména OAMP Mošnov a Halu Bednář.

Logistický areál Ostrava Airport Multimodal Park Mošnov

Ostrava Multimodal Park Mošnov SO 01

Mezi nejzajímavější realizace poslední doby patří logistický areál Ostrava Airport Multimodal Park Mošnov. Areál se zastavěnou plochou 48 924 m2 je jedinečný svým napojením na leteckou, automobilovou i železniční dopravní tepnu. Napojení poskytuje budoucím nájemníkům ideální variabilitu dopravy zboží a nemá v České republice zatím obdoby.

Logistický areál Ostrava Airport Multimodal Park Mošnov

Konstrukčně se jedná o prefabrikovanou skeletovou konstrukci půdorysných rozměrů 504x96 metrů. Sestavu haly tvoří sloupy, zateplené základové prahy, předpjaté vazníky rozponu 24 metrů, vaznice a ztužidla. Použitá konstrukce je nejen ekonomicky velmi příznivá, ale působí elegantním a štíhlým dojmem. Navíc je konstrukce bezúdržbová s dostatečnou požární odolností.

Termín realizace: I. etapa: červen až srpen 2019, II. etapa: říjen až listopad 2019.

Hala Bednář FMT

Další velmi zajímavou stavbou roku 2019 byla výrobní hala Bednář FMT v Rychnově nad Kněžnou. Velmi náročná třílodní hala s mezistropem a administrativní částí byla pro ŽPSV výzvou, která ke spokojenosti všech zúčastněných proběhla bez větších potíží. Stavba půdorysných rozměrů 52x112 metrů se zastavěnou plochou 11 124 m2 se vyznačovala nejen svým velkým rozsahem, ale i velice náročnými tvarovými požadavky na jednotlivé dílce, což si vyžádalo konstrukční řešení objektu a charakter stavby.

Hala Bednár FMT

Stavba byla založena na dvoustupňových základových patkách se spodní monolitickou a horní prefabrikovanou částí. Celá plocha haly je vybavena těžkým průmyslovým mezipodlažím provedeným z předepjatých stropních žeber a bednících filigránových desek následně zmonolitněných stropní deskou. Střešní konstrukce vytvořená ze střešních vazníků a vaznic je uspořádaná do pravidelné modulové sítě. Součástí stavby jsou i složité komunikační celky spočívající v schodišťových prostorech a výtahových šachtách, které plní mimo propojení výškových úrovní objektu i ztužující funkci. Další částí díla byly masivní opěrné stěny umožňující osazení objektu do skloněného terénu v místě stavby.

Termín realizace: březen až červen 2019

Schodiště, balkony


Standardně se vyrábí v závodě Čerčany přímá betonová schodiště v negativním provedení (se stupnicemi dole, stupnice jsou od formy a podhled je ručně hlazený).  Nově je můžeme dělat i ve vertikální formě, kde stupnice i podhled jsou od formy. Parametry betonových schodišť jsou závislé pouze na přání zákazníka a související projektové a statické dokumentaci. Jde především o délku a šířku ramene, velikost nástupní plochy jednotlivých stupňů a jejich zkosení a počet stupňů. Schodiště vyrábíme jak na ocelových přestavitelných formách, tak i na dřevěných formách, v případě že se některé parametry dostanou mimo možnosti ocelových forem. Schodišťová ramena můžeme dělat v provedení bez podesty, s podestou nebo se dvěma podestami s různým typem uložení (na ozub, s vyčnívající výztuží do monolitu, Isokorby). Přímo pochozí povrchy schodišť vyhovují normám na protiskluznost i za mokra.

Balkony vyrábíme na zakázku podle českých a evropských norem s odpovídající kvalitou betonu, aby odolaly povětrnostním vlivům. Balkony vyrábíme v pozitivní nebo negativní poloze, ve většině případů s isonosníky pro přerušení tepelného mostu.

V poslední době jsme dodávali prvky na řadu staveb pro významné stavební firmy. Například se jednalo o projekty AFI CITY, Bytový dům SUOMI Hloubětín, Modřanský Háj, Bytový dům Kladno, Obytný soubor Jinočany, Bytový Dům Zelený Trojúhelník Plzeň a další.

Výrobce autodílů Swoboda CZ

Kontakt

ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh
Czech Republic
www.zpsv.cz