Komatsu potřebu bagr

záchrana klíčových dálničních projektů v poslední chvíli! parlament dal zelenou přípravě ÚSEKŮ D1 Přerov-Říkovice A D49 Hulín-Fryšták

V Poslanecké sněmovně i Senátu zavládl rozum. Lidé dostali přednost před křečkem. Parlament v poslední chvíli zachránil osud přípravy dálničních úseků D1 Přerov – Říkovice a D49 Hulín – Fryšták. V pátek 19. 11. 2021 totiž vyšla ve Sbírce zákonů velmi důležitá novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA č. 100/2001 sb. (č. změny 413/2021 sb.). Právě ta umožní dokončit přípravnou fázi obou důležitých dálničních projektů na Moravě a posune je blíže k realizaci.     

Podařilo se tak naplnit mnohaleté úsilí ŘSD ČR, okolních měst a obcí, a také „Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě“. Společnými silami nyní je možné čelit obstrukčnímu chování ekologických aktivistů a organizací (např. Děti země, Egeria, Voda z Tetčic apod.), kteří opakujícími se a často nesmyslnými námitkami prodlužují veškerá správní řízení, jelikož si nepřejí realizaci těchto dálničních projektů. Hrozilo již vážné nebezpečí, že na konci letošního roku dojde ke ztrátě platnosti závazných stanovisek EIA u obou výše uvedených dálničních tahů a budeme opět na začátku přípravné fáze. Právě o to aktivistům šlo. Parlament však naštěstí tento stav nedopustil. 

Cesta k této legislativní změně nebyla snadná. Mimo odborné, mnohaleté práce týmů stavebních techniků, projektantů, znalců a inženýrů, kteří erudovaně připravují obě stavby, se podařilo postupně obrátit pozornost veřejného mínění na skutečný stav věci a politici hlas lidu vyslyšeli. Burácející motory nákladních automobilů na silnicích těsně pod okny domů např. v Přerově, Holešově či Zlíně jsou jasnou ukázkou toho, jak ochrana životního prostředí a zdraví veřejnosti nemá vypadat.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) pro zajištění osvěty celé této složité problematiky pořádá každoročně dvě odborné konference. Jedná se o „Moravské dopravní fórum“ v Olomouci a konferenci „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ v Luhačovicích. Do povědomí veřejnosti SRDIM vstoupilo také organizováním dvou petičních akcí na Moravě. Pod ně se během krátké doby podepsalo cca 27 000 občanů. Petiční archy byly předány představitelům vlády i parlamentu. Bohužel ekologičtí aktivisté (Děti země) se však nikdy k těmto občanským aktivitám nevyjádřili a na podněty ze strany veřejnosti vůbec nereagují.

Je mimořádně důležité, že v důsledku sílící podpory veřejného mínění, ale také odborné erudice i tlaku investora ŘSD ČR za podpory vládního zmocněnce D1, SRDIM i mnoha poslanců a senátorů se nakonec podařilo novelu zákona EIA schválit a tím získat čas pro další fázi přípravy obou dálničních tahů.Tento krok je velmi důležitým momentem nejen v rámci realizace výše zmíněných staveb, je klíčovým také pro plynulou přípravu dalších úseků moravských dálnic. Všem, kdo k této legislativní úpravě přispěli, včetně horní i dolní komory Parlamentu ČR proto patří velký dík.