Komatsu potřebu bagr

Výstavba RD v programu Wienerberger e4 dům

Společnost Wienerberger s.r.o. nabízí unikátní koncept e4 dům, který zájemcům o výstavbu rodinných domů usnadňuje dosažení jejich snu – získání vlastního samostatného bydlení. Na otázky o vzniku, koncepci a hlavních přínosech tohoto programu pro drobné investory v rozhovoru pro náš magazín odpovídala Věra Binderová z marketingu společnosti Wienerberger s.r.o.

Jak vznikla myšlenka konceptu e4?

Chceme lidem pomáhat plnit jejich sny a usnadnit výstavbu rodinného domu. Ať už plánují stavět svépomocí či se stavební firmou, využijí konceptu e4 a zbaví se tím zbytečných starostí. Program e4 představuje spojení kvalitních stavebních materiálů Porotherm a Tondach s řadou služeb a garancí, které úspěšně a spolehlivě provedou investora procesem stavby k vysněnému rodinnému domu

Co je podstatou tohoto programu?

Náš koncept stojí na čtyřech základních pilířích – energie, ekonomika, estetika a ekologie. Dům postavený dle konceptu e4 je energeticky efektivní a samozřejmostí je splnění vysokých nároků pasivních domů či domů s téměř nulovou spotřebou energie. Vše spočívá v použití tradiční keramické konstrukce v podobě ucelených systémů Porotherm a Tondach, které dle ročního období efektivně využívají akumulaci tepla nebo chladu, čímž je docíleno snížení nákladů na energie a emise CO2. S energetickou úsporností jde ruku v ruce i ekonomika, jelikož investice do domu e4 přináší zajímavou hodnotu za vynaložené peníze. Poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty je pro investora velmi výhodný a snadno dosažitelný. Dům e4 má vysokou životnost, jsou zde minimální náklady na údržbu a provoz a tržní cena nemovitosti v čase neklesá, ale naopak roste.

Energetické a ekonomické výhody jsou zřejmé. Co přináší zbývající dva pilíře – estetika a ekologie?

Každý, kdo uvažuje o stavbě nového domu, myslí nejenom na finanční stránku, ale chce především bydlet v estetickém, architektonicky hodnotně zpracovaném a zdravém prostředí. Koncept e4 tyto kritéria beze zbytku splňuje. Dům postavený z cihlového zdicího systému Porotherm a pálené střešní tašky Tondach je krásný, má zdravé vnitřní klima, je pohodlný a bezpečný. Na ekologii zákazníci v dnešní době logicky kladou také velký důraz a naše společnost je jim schopna nabídnout materiály, které jsou zdraví neškodné, neemitují žádné organické těkavé látky ani formaldehydy. Keramické stavební materiály jsou ryze přírodní, získávají se k přírodě co nejšetrnějším způsobem a jejich těžba navíc probíhá v daném regionu. Návrhové kritéria konceptu e4 kladou důraz na snižování spotřeby vody, energií a emisí CO2, což z e4 dělá trvale udržitelný koncept.

Cihla je u nás tradičním materiálem. Jak se Vaše výrobky přizpůsobují moderním trendům?

Cihla, nebo přesněji řečeno keramika, je i přes své dlouhými léty ověřené vlastnosti moderním a pokrokovým materiálem, ze kterého se dá postavit budova téměř jakéhokoliv tvaru a zaměření. Vlastnosti keramiky a její napojení na technologie odpovídá nejen současným, ale i nastávajícím trendům a materiály tak již nyní splňují požadavky na bydlení v budoucnosti.

Může si klient postavit dům dle vlastních představ, nebo se jedná o čistě typové projekty?

Jak již bylo řečeno, nejsme omezeni geometrickými tvary a poskytujeme možnost výstavby jakéhokoliv tvaru budovy, což ocení především náročnější klienti, kteří chtějí své individuální představy, vize či svou životní filozofii promítnout i do architektonického ztvárnění budovy. Ale samozřejmě nabízíme i typové domy a v současné době máme v katalogu 20 nejoblíbenějších typových projektů a jsem přesvědčena, že z naší nabídky si vyberou i náročnější zájemci o bydlení. Při zvolení jedné z těchto variant a dodržení podmínky stavby domu v programu Wienerberger e4 tak zákazník získá slevu 50% z ceny projektu. Dalším bonusem je také urychlení výstavby oproti individuálnímu řešení na míru.

Je někde k vidění vzorový dům postavený na tomto konceptu?

V roce 2017 jsme vypsali soutěž s názvem Dům budoucnosti, jehož vítězem se stal Ing. arch. Bohumil Brůža, který návrh projektu zajímavě pojal jako dům pro několik generací se značným zohledněním individuálních potřeb uživatelů a prostorové flexibility. Jak pan architekt Brůža postupoval při návrhu, jaké překážky musel řešit, to vše společně s popisem a technickou specifikací prvního e4 domu můžete snadno najít na webových stránkách www.e4dum.cz. Dům mohou zájemci vidět v Újezdu u Průhonic a případně je možné po předchozí domluvě zařídit i prohlídku stavby.

Najdou případní zájemci na vašich stránkách dostatek informací i k výstavbě tohoto vzorového domu?

Ano, určitě. Na našich webových stránkách naleznou dostatek informací nejen k samotnému programu e4, ale i podrobnosti k výstavbě vzorového domu. Stavba začala v roce 2018 a její průběh můžete sledovat on-line, ke všem krokům výstavby totiž postupně zveřejňujeme články, ve kterých popisujeme, co se na stavbě aktuálně děje. Je to vlastně takový elektronický stavební deník a zájemce si v něm může přečíst detailní informace k jednotlivým fázím výstavby jako například typ použité technologie, vybrané materiály a jejich výhody či popis technologického postupu včetně fotogalerie. Hlavní milníky ve výstavbě jsou zachyceny pomocí krátkých videí. V těchto článcích zájemcům kromě technických informací zároveň poskytujeme odpovědi na nejpalčivější otázky k jednotlivým etapám výstavby a vysvětlujeme, jaké starosti jim při použití našeho konceptu odpadají.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že starostí s přípravou a výstavbou rodinného domu je opravdu hodně.

My tvrdíme, že s e4 domem máte nejméně o 44 starostí méně. Problémy, které za vás program e4 řeší, opět najdete na našem webu. Rozdělili jsme je podle čtyř hlavních pilířů, tedy estetika, ekonomika, energie a ekologie a jsme přesvědčeni, že potenciální zájemci zde najdou vysvětlení a zaženou drtivou většinu svých obav. Pokud si budoucí investor přesto není jistý a potřebuje získat více informací, může si s našimi e4 specialisty sjednat bezplatnou konzultaci k výstavbě, což je další výhoda tohoto programu.

Jaké jsou další důležité výhody, které případný klient získá?

Kromě již zmíněných přínosů je to například poskytnutí garance ke smlouvě o dílo, uzavřené s některou ze stavebních firem z našeho programu, která platí v případě vyhlášení konkurzu na majetek nebo likvidace této stavební firmy v průběhu stavby domu. Touto listinou získává nová stavební firma oprávnění požadovat úhradu prokázaných vícenákladů až do výše 250 000 Kč na převzetí stavby domu. Pro zájemce o stavbu Wienerberger e4 dům je po celém území ČR k dispozici pro osobní jednání vybraných 26 profesionálních stavebních firem, které jsou připraveny uzavřít typovou smlouvu o dílo, přičemž konkrétní firma bude vybrána na základě okresu místa stavby. Stavební firmy jsou samozřejmě proškoleny v rámci nabízeného programu bankou i výrobci stavebních materiálů a zodpovídají za splnění kritérií kvality stanovených společně s nezávislým kontrolním institutem. Potencionální klienti mohou přímo v sídle firmy získat detailní informace o podmínkách výstavby rodinného domu, které budou respektovat jejich individuální přání a potřeby. Pro naše klienty je určitě také velmi důležitá i nezávislá kontrola a vystavení certifikátu kvality.

Mohla byste na závěr popsat, jak tato kontrola a certifikace probíhají?

Pro program Wienerberger e4 dům jsou předem určena kritéria jakosti a jejich dodržení je vždy posuzováno nezávislými společnostmi CSI (Centrum stavebního inženýrství) nebo TZÚS (Technický a zkušební ústav stavební Praha). V případě splnění všech kritérií bude na stavbu výše uvedenými společnostmi vystaven certifikát kvality, který je pro klienta potvrzením kvalitně postaveného domu a zároveň hodnocením práce jeho technického dozoru investora (stavebního dozoru). Tato bezplatná kontrola probíhá po dokončení hrubé stavby, respektive po dokončení domu na klíč. Jednoduše pohlídáme, aby vše bylo tak, jak má být.

Děkujeme za rozhovor
Radek Sobotka

Kontakt:

Wienerberger s.r.o.

Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 383 826 111
Zákaznická linka: 844 111 123
E-mail: info@wienerberger.cz

www.wienerberger.cz