Komatsu potřebuju Bagr

Via Salis, dostavba české dálnice D4, startuje stavební sezónu nejen u Milína

Stavba dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, startuje naplno. Po zhruba osmi měsících přípravných prací se budování 32 kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem rozjíždí u středočeské obce Milín.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje dostavbu zcela nových 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 24 let bude konsorcium dálnici provozovat. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny EUROVIA CS.

„Projekt postupuje podle plánu a už od položení základního kamene je možné pozorovat, jak se stavba každým dnem mění a roste. Po měsících přípravných prací začíná etapa, v níž budou stavební aktivity stále viditelnější.“ uvedl generální ředitel Via Salis a Managing Director VINCI Highways ve střední Evropě Christian Biegert.

Práce budou probíhat paralelně na několika úsecích. S tím souvisí jejich příprava, jež předchází omezení provozu. První takové omezení se připravuje u obce Milín, kde dojde během následujících sedmi dní ke zúžení jízdních pruhů na silnici I/4, tak aby se v tomto úseku mohl rozšířit původní násyp. Přípravné práce jsou naplánovány na víkend, tedy do doby nejslabšího provozu, aby byla co nejméně narušena plynulost dopravy, poté během týdne budou osazena betonová svodidla tak, aby byla oddělena doprava od staveniště.

V běhu jsou i další dopravní omezení menšího rozsahu. Od počátku března byla uzavřena část místní komunikace směřující od hlavní silnice č. III/1757 do obce Boudy a od 14. 3. se chystá se uzavírka sjezdů z I/4 tedy části silnic č. III/00421 a č. III/00421a do obce Nerestce. V dubnu se obdobně jako na u Milína se zúží silnice č. I/4 u Mirovic, aby mohly být zahájeny práce na rozšíření silnice na dálnici i v tomto úseku.

„Prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržování stanovené rychlosti, aby v místech dopravních omezení docházelo k co nejmenšímu zdržení. Zároveň chci poděkovat všem za trpělivost,“ dodal Christian Biegert.

Stále pokračují i skrývky ornice, dokončují se archeologické záchranné průzkumy a pokračují přeložky elektrického vedení a ostatních sítí křižujících budoucí dálnici.

„Vítáme, že stavební práce jedou. Sice to bude znamenat dočasná dopravní omezení, ale ve finále se zbavíme každodenního hluku a kouře z projíždějících kamionů. Obec bude tišší a bezpečnější. Současné silnice skutečně nebyly plánovány na takovou intenzitu dopravy, která je tu v posledních letech,“ uvedl ing. Pavel Nekl, starosta obce Milín.

O společnosti Via Salis

Via Salis je společným podnikem VINCI Concessions a Meridiam. Via Salis je zodpovědná za první PPP projekt stavby dálnice v ČR. Zajišťuje projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu 32 km nových kilometrů dálnice D4 a modernizaci a údržbu dalších 16 km již zprovozněných úseků.

Více informací:

www.viasalis.cz

O společnosti VINCI Highways

VINCI Highways, dceřiná firma VINCI Concessions, je přední koncesní společnost a provozovatel služeb silniční mobility. VINCI Highways projektuje, financuje, staví a provozuje dálnice, městské sítě, mosty, tunely a mýtné služby v 16 zemích světa. Infrastrukturní síť, kterou spravuje, je dlouhá téměř 4 000 km. Společnost VINCI Highways využívá svých odborných znalostí, aby zaručila nejvyšší standardy z hlediska výkonu a bezpečnosti, čímž zaručuje řidičům pozitivní uživatelskou zkušenost.

Více informací:

https://www.vinci-concessions.com/en/vinci-highways

@VINCIConcess

https://www.linkedin.com/company/vinci-concessions/

O společnosti Meridiam

Společnost založil v roce 2005 Thierry Déau. Vycházel přitom z myšlenky, že spojení zájmů veřejného a soukromého sektoru může poskytnout řešení základních potřeb obyvatel. Meridiam se specializuje na dlouhodobý rozvoj, financování a řízení udržitelné veřejné infrastruktury ve třech odvětvích: mobilita zboží a lidí; přechod k nové energetice a životní prostředí; sociální infrastruktura. Meridiam v současnosti spravuje aktiva v hodnotě 8 miliard USD a více než 80 projektů.

Více informací:

https://www.meridiam.com/fr/

@Meridiam

https://www.linkedin.com/company/meridiam/mycompany/