Komatsu potřebu bagr

Technici poprvé sestavili unikátní vozík pro lodní výtah na Orlíku

Bude převážet lodě, svým designem sám připomíná loď a je technicky naprosto unikátní. Když na začátku prosince technici chrudimské společnosti EL-VY poprvé kompletně sestavili plošinový vozík pro modernizovaný lodní výtah na vodním díle Orlík, mělo to punc slavnostního okamžiku. Výroba včetně ladění ocelové konstrukce podle projektu Metrostavu a podmínek investora, státního podniku Povodí Vltavy, totiž trvala celý rok a zahrnovala několik dílčích složení a opětovných rozebrání. Výsledek stojí za to – vozík je tak originální, že umožní přepravu až 97 % sportovních a turistických lodí v Česku.

Na konstrukci vozíku s šířkou 3,1 m, délkou 8,5 m a výškou 4,6 m si museli technici pronajmout část opuštěné továrny po bývalé Transportě Chrudim, v níž jsou stále k dispozici mostové jeřáby a hlavně dostatek prostoru. Nyní přijdou na řadu elektroinstalace, následně se vozík opět rozebere a přesune se na finální povrchovou úpravu. Společnost Metrostav plánuje nasazení do provozu na konci plavební odstávky na jaře příštího roku. Podvozek vozíku se už přitom na Orlíku jednou projel – při nedávných technologických zkouškách.

„Protože zakázka běží v režimu Design & Build (vyprojektuj a postav), figurujeme v ní nejen jako zhotovitel, ale také jako projektant. A z pohledu návrhu dokumentace byl největší výzvou právě plošinový vozík, který jsme dle zadání investora měli vymyslet tak, abychom maximalizovali kapacitu výtahu a variabilitu přepravovaných lodí. Zatímco původní vozík dokázal obsloužit cca 70 % lodí, nový zvládne 97 % lodí s maximální délkou 10 m,“ říká vedoucí projektu Tomáš Beržinský z Metrostavu. „Dlouho jsme nezažili tak dobrodružný příběh. Napřed bylo potřeba zjistit, jaké lodě se na českých řekách vůbec pohybují a jaké mají parametry. Následovalo dlouhé hledání optimálního konstrukčního řešení,“ dodává.

„Při této příležitosti bych vyzdvihl několik technických vychytávek, k nimž jsme ve spolupráci s generálním dodavatelem a investorem postupně dospěli až během stavby. Takřka půl roku jsme řešili fixaci lodi. Starý vozík vyžadoval složité vyvazování, což bylo zdlouhavé a vedlo to k tvorbě nepříjemných front. Nakonec jsme vymysleli řešení na bázi tzv. paralelogramu, které zkracuje uchycení lodi do 2 minut. Dalším tvrdým oříškem bylo napájení vozíku elektřinou. Přemýšleli jsme o nejrůznějších bateriích či solárních zdrojích, až jsme skončili u převodu pohybové energie na elektrickou pomocí koleček vozíku,“ prozrazuje Jan Holec, jednatel společnosti EL-VY.

Lodní výtah na Orlíku vyniká výškou přes 70 m a délkou 277 m. Přeprava plavidel v něm probíhá nasucho po kolejové dráze. Plošinový vozík zanořený ve vodě pod hrází se s připevněnou lodí pomocí elektrického navijáku vytáhne po kolejích na korunu hráze ke strojovně, tam jej točna obrátí o 180° a vozík se po kolejích spustí na hladinu přehradního jezera. Zatímco až dosud dokázal lodní výtah odbavit maximálně zhruba 1 200 lodí za sezonu, po modernizaci by kapacita mohla překročit i hranici 2 000.

Už před rokem a půl dokončila společnost Metrostav stavební část modernizace výtahu, která již sama o sobě významně prodloužila plavební sezonu na Orlíku. Unikátní dílo bylo až dosud při nedostatku srážek často mimo provoz. Prodloužení návodní části o 10 m v první fázi modernizace však snížilo minimální hladinu pro plavení lodí o 3,5 m, což umožňuje udržet zařízení v chodu při nižších hladinách.

Modernizace lodního výtahu je realizována pro investora a provozovatele nejen výtahu, ale celého vodního díla Orlík – Povodí Vltavy, státní podnik, a je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z vlastních zdrojů investora.

Modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík je koordinovaná se stavbou nového doplňkového bezpečnostního přelivu, který by měl ochránit orlickou hráz před desetitisíciletou vodu s průtokem vody až 5300 m3 za vteřinu. Nový přeliv má vzniknout v pravém zavázání hráze, bude se skládat ze tří přelivných polí a pod hrází pak vyústí do velkého betonového koryta.

Pro společnost Metrostav má vodní dílo Orlík zvláštní význam. Největší českou přehradu totiž před téměř 60 lety vybudoval národní podnik Vodní stavby, z nějž byl dnešní Metrostav později vyčleněn. Tým Tomáše Beržinského má na co navazovat, protože jeho předchůdci dokázali v 60. letech dokončit přehradu o osm měsíců dříve, než bylo původně plánováno, a také velmi kvalitně, což se potvrdilo při povodních v letech 2002 a 2013.