Komatsu potřebu bagr

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. ...staví s energií

„Společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o. je dodavatelem energetických staveb s působností po celé ČR. Mezi koncovými odběrateli nechybí společnosti, jako jsou E.ON, ČEPS nebo ČEZ. Firma zajišťuje kompletní dodávky staveb a její schopný tým lidí je připraven na každou výzvu. Díky tomu společnost stále roste a rozšiřuje své portfolio spokojených objednatelů,“ uvedl na začátek jednatel společnosti Petr Švantner.

Společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o. působí na stavebním trhu od roku 1998. Firma začala jako specializovaný dodavatel sanací betonových konstrukcí, a to jako jedna z prvních v České republice. Základem byla spolupráce s americkým výrobcem sanačních hmot, který svou kvalitou produktů pomohl společnosti v růstu.

Postupem let se snažila o to, aby nikdy nezůstala pozadu a nabídku svých služeb neustále rozšiřovala. Zařadila tak postupně do svého profilu oblast dopravních staveb a to převážně výstavbu a rekonstrukce mostních objektů v rámci celé České republiky. Společnost se tak stala silnou stavební firmou se sídlem v Nupakách u Prahy a provozní jednotkou v Brně. Od roku 2011 se společnost opět začala postupně rozrůstat dalším směrem v oblasti energetiky. V roce 2018 již pod značkou SUPER-KRETE ENERGO naplno rozjela divizi pozemních staveb v energetice. Dnes se může tato divize pochlubit škálou zajímavých dodávek od výstavby stanovišť transformátorů v Bohaticích u Karlových Varů, přes realizaci nových kabelových tras VVN 110kV v centru Brna až po výstavbu úplně nové zapouzdřené rozvodny 110/22kV v Třebovicích.

„Naše společnost byla vždycky založena na šikovných lidech jak ve vedení, tak na stavbě. Tito lidé byli vždy tím hlavním motorem, díky kterému se nám dařilo firmu rozvíjet. Naší nespornou výhodou je, že dnes umíme realizovat kompletní stavby na klíč po celé ČR, mnohdy z pozice generálního dodavatele. Přitom si firma stále zachovává osobní přístup a jednoduchou organizační strukturu,“ řekl Petr Švantner.

„Ve společnosti SUPER-KRETE CZECH s.r.o. pracuji jako vedoucí divize Energetika. Do společnosti jsem nastoupil v roce 2018 a rovnou jsme se pustili zatím do největšího projektu, který kdy tato společnost v energetice dělala, a to do nové zapouzdřené rozvodny 110/22kV v Třebovicích za 80,7 mil. Kč. Dnes už můžu s klidným srdcem říci, že se nám to povedlo. Na společnosti mě zaujalo to, že i přes svoji dlouholetou historii má zájem se stále někam posouvat a přijímat i rizika s tím spojená. Za dobu mého působení se nám podařilo vybudovat poměrně mladý pracovní tým a myslím, že ho čeká slibná budoucnost. Kvalitních firem, které za vás přemýšlí a berou váš problém za svůj, je velice málo. Tato základní myšlenka je v této společnosti zakořeněna velmi hluboko a věřím, že díky tomu půjde společnost stále nahoru a bude pokračovat v nastaveném trendu kvalitních dlouhodobých obchodních vztahů tak, aby se na nás naši partneři mohli vždycky spolehnout,“ zodpověděl Zdeněk Pavlík, vedoucí divize Energetika.

Třebovice – výstavba nové TR 110/22kV

Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

Zahájení stavby: 6/2018

Ukončení stavby: 12/2019

Zhotovitel stavební části: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nová zapouzdřená rozvodna 110/22kV společnosti ČEZ Distribuce a.s. byla navržena jako náhrada původní venkovní rozvodny společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v průmyslové zóně na západě Ostravy. Vyrobená elektřina v elektrárně společnosti Veolia v Třebovicích díky této rozvodně pokryje důležité odběry a to nejen v průmyslu.

„Se stavbou jsem se seznámil začátkem května 2018, kdy už bylo jasnější zadání, co se po nás bude chtít. Na místě budoucí rozvody již probíhaly práce na přeložkách stožárů 22kV a při pohledu do výkopových jam mi bylo hned jasné, že nestabilní podloží a problémy s podzemní vodou budou velký oříšek. Když jsem dostal do ruky harmonogram, který počítal s tím, že už v listopadu se musí navést technologie rozvodny 110kV do bezprašného prostředí, nemuselo se víc dodávat. Museli jsme se rozhodnout, zdali to zvládneme, anebo ne. Jsem rád, že jsme do toho šli. Rád bych využil příležitosti a poděkoval všem, kteří se na stavbě podíleli, protože se odvedl kus skvělé práce,“ vzkázal Patrik Fabian, vedoucí zakázky.

Rozvodna byla navržena jako zapouzdřená z důvodu nedostatku místa v areálu elektrárny. Součástí objektu jsou dvě stání tranformátoru a dvě stání tlumivek. Budova společných provozů je rozdělena na zapouzdřenou rozvodnu 110kV plynem SF6, rozvodnu 22kV, místnost ochran, místnost vlastní spotřeby, měření, velínu a zázemí pro obsluhu rozvodny. Stavba byla navržená jako ŽB skelet založený na pilotách s cihelnou vyzdívkou. Střešní konstrukce kombinuje dřevěnou sedlovou střechu z vazníků s krytinou z asfaltových pásů a zateplenou střechu z trapézového plechu s krytinou z PVC fólie nad zapouzdřenou rozvodnou. V rámci stavby bylo nutné řešit 13 vývodových polí pro linky 110kV, proto bylo nutné přeložit 7 stožárů do nových pozic tak, aby byl zajištěn provoz odběratelů.

Zájmové území je hodnoceno s ohledem na výskyt antropogenních navážek, podzemní vody a nepravidelný charakter náplavového souvrství jako území se složitými základovými poměry. Pro založení rozvodny bylo navrženo hlubinné zakládaní na pilotách v celkovém počtu 99 ks o průměrech 600 a 900 mm do hloubky 6,5 a 8 m. Společnost SUPER-KRETE CZECH s.r.o. ve spolupráci s generálním projektantem stavby navrhla pro konstrukci 1PP - provedenou z železobetonu využít technologii bíle vany a to především kvůli nestálé hladině podzemní vody.

V místnosti rozvodny 110 kV v 1.NP byl osazen mostový jeřáb včetně jeřábové dráhy s nosností 3,5t. Montáž jeřábové dráhy bylo nutné provést před dokončením střešní konstrukce, jinak by nebylo možné jeřáb do objektu zabudovat.

Po dokončení BSP v únoru 2019 pokračovaly práce na přeložkách a zaústění linek VN a VVN. Staré kabelové vedení muselo být v celém areálu elektrárny vykopáno a zlikvidováno. Zemní práce byly provedeny v rozsahu cca 10 000 m3. Zemina vzhledem k místu na staveništi musela být odvezena na deponii a potom následně dovezena zpět k zásypu a konečným terénním úpravám. Pod stávajícími komunikacemi byly v několika místech provedeny řízené protlaky délky 15 m a průměru 600 mm.

Po 1,5 roce výstavby byla stavba kompletně dokončena v termínu a 5.12.2019 úspěšně zkolaudována.

„Stavba to nebyla lehká, ale vyvolala ve mně touhu po dalších výzvách,“ řekl na závěr Zdeněk Pavlík, vedoucí divize Energetika.

web: www.super-krete.cz