Cime 2 kvartál 2024

Skeletová prefabrikovaná konstrukce Prefa Home

Zajímavá a efektivní volba výstavby

Text: Ing. Pavel Vyroubal, foto: Prefa Brno a.s.

Pod pojmem prefabrikovaná konstrukce domů si většina z nás asi představí především výstavbu obrovských sídlišť před rokem 1989, jejichž cílem bylo uspokojení požadavku po levném bydlení v době populační expanze. Nevýhodou těchto sídlišť byla jejich uniformnost a nedotažená technická úroveň komfortu bydlení. Společnost Prefa Brno využila nejen svého širokého výrobního zázemí, ale především schopností svých techniků a inženýrů, aby tuto myšlenku, samozřejmě již v zcela nové podobě, opět přivedla k životu. Aplikaci této technologie v oblasti výstavby rodinných domů, její výhody i nevýhody a možnosti uplatnění, se v následujícím článku pokusí přiblížit Ing. Pavel Vyroubal, produktový manažer společnosti Prefa.

Základní filozofie prefabrikace

Prefabrikace označuje hromadnou výrobu stavebních dílů, takzvaných prefabrikátům, neboli předvýrobu. Jedná se o činnost, která je prováděna ve specializovaných výrobnách (stavebních továrnách), kde jsou jednotlivé prefabrikáty vyráběny nejčastěji z betonu nebo jiné směsi či materiálu, jako je například ocel, dřevo, keramika, plast apod. Jednotlivé prefabrikáty jsou pak na staveniště přiváženy z výroby a vlastní výstavba hrubé stavby probíhá formou montáže jednotlivých dílů. Tato metoda by tak měla přinést zejména ekonomické, časové, ale i další výhody popsané dále v textu.

Jak na to jdeme my

Náš systém je založen na nosné skeletové prefabrikované konstrukci, která je následně doplněna nenosnou vyzdívkou pro dobré zvukové a akumulační parametry stavby a následně opláštěna kontaktním izolačním systémem. Takto vybudovaná stavba má všechny výhody klasicky postaveného domu, ale umožňuje výrazně zkrátit dobu výstavby a tím i náklady. V neposlední řadě umožňuje tento systém velkou prostorovou variabilitu jednotlivých podlaží.

Spousta výhod s několika omezeními

Prefabrikace výrazně urychluje, zlevňuje a zefektivňuje výstavbu, minimalizuje mokrý proces na stavbě a umožňuje dosáhnout větších rozměrových přesností. Prefabrikované stavby, tvořené z železobetonových modulů, je možné v případě nutnosti opět rozebrat a znovu využít pro zcela jinou stavbu na jiném místě. Taktéž je možné stávající stavby rozšiřovat doplněním dalších modulů, nebo je naopak zmenšovat jejich ubráním.

Nosná konstrukce domu
Hotový dům

Mezi nevýhody prefabrikace patří nutná přeprava dílců a menší tuhost ve spojích dílců. Z důvodu přepravy je největší možný rozměr jednotlivých částí prefabrikované konstrukce omezen nejen možnostmi výrobny, ale i rozměry dopravního prostředku, nejčastěji přívěsu nákladního auta, nebo vagonu v případě vlaku.

Jednotlivé výrobky se vyrábějí v různých variantách tvarů a velikostí, ze kterých si může zákazník vybrat. Variant je však vždy omezené množství. Některé podniky nabízejí i zakázkovou výrobu podle konkrétních požadavků, to se však zřetelně projeví na ceně takového výrobku, když nemůže být vyroben sériově v mnoha kusech.

Mezi hlavní výhody našeho systému s prefabrikovanou nosnou konstrukcí bezesporu patří:

 • Rychlost výstavby
 • Minimalizace zemních prací
 • Jednoduché umístění ve složitém terénu
 • Možnost pracovat souběžně na střeše, v patře, v přízemí, na fasádě i uvnitř
 • Levné zdění  z nenosného zdiva
 • Výstavba za klimaticky nepříznivých podmínek
 • Suchý proces výstavby
 • Volná dispozice objektu
 • Variabilní řešení obvodového pláště domu
Montáž skeletu

Originalita a široké možnosti využití

V naší produktové nabídce najdete řadu originálních výrobků a konstrukcí, jako jsou:

 • kompletní konstrukční systémy pro průmyslovou, občanskou a bytovou výstavbu
 • velkorozměrové nádrže a další speciální prefabrikáty nejen pro inženýrské stavby
 • speciální tvary a řešení trub a šachet pro výstavbu kanalizací
 • kompletní řady estetických výrobků pro dlážděné plochy, městský mobiliář a zahradní architekturu.

S cílem naplnit potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech stavebního trhu je náš výrobní program rozdělen do čtyř produktových skupin:

 • Kanalizace – obsahuje ucelený systém výrobků pro výstavbu kanalizačních stok (trub, šachet, vpustí a dalších výrobků).
 • Komunikace (Drobné stavební materiály) – je zaměřena na výrobky pro výstavbu komunikací (dlažby, obrubníky, žlaby), městský a zahradní mobiliář a výrobky pro výstavbu zděných konstrukcí (tvarovky, překlady, desky).
 • Pozemní stavby – tvoří široký sortiment výrobků a služeb určených pro výstavbu objektů pozemních staveb (bytové a obchodní objekty, průmyslové haly, prefabrikáty pro inženýrské stavby).
 • Nádrže a prostorové prefabrikáty – nabízí unikátní sortiment nádrží a prostorových objektů zaměřených zejména na hospodaření s dešťovými a odpadními vodami a na energetiku.

Typové domy i dílce na přání

Systém PREFAHOME je postaven na typových domech, kde je díky opakovatelnosti výroby umožněno dosáhnout zajímavé ekonomické efektivity staveb. V případě zásahů do nosného skeletového systému se tato efektivita snižuje či ztrácí, nicméně i tyto úpravy jsou na přání zákazníka možné.

Rodinný dům vzor BRNO

Řada PREFAHOME je složená ze šesti typových rodinných domků se skeletovou konstrukcí, které bychom rádi uvedli na trh a rozšířili tím klientům možnost získání kvalitního a dostupného bydlení. Jednotlivé rodinné domy chceme nabízet i v jednotlivých fázích výstavby tzn. skelet, hrubá stavba a dům na klíč.

Řadový RD vzor ORAVA

Společnost Prefa kromě uceleného systému nabízí i další produkty využitelné při výstavbě rodinných domů. Jsou to především výrobky pro hrubou stavbu jako například stropní dílce a další prvky. Na základě domluvy může Prefa nabídnout i dodání atypických dílců, šitých na míru konkrétním požadavkům zákazníka.

Neustálý vývoj

Původní myšlenka na vznik typové řady částečně prefabrikovaných rodinných domů vznikla jako možné doplnění sortimentu naší firmy v oblasti pozemního stavitelství. V návaznosti na projektovou přípravu bytových a rodinných domů s nosným skeletovým systémem přišla nabídka na možnou spolupráci se společností PURLIVE, která je výrobcem sendvičových PUR panelů.

Spojení těchto dvou systémů by naše řešení výstavby budov posunulo o další významný krok dále a umožňovalo by dodávky vícepodlažních kompletně prefabrikovaných objektů s dobrou požární odolností a vynikajícími tepelně energetickými nároky na provoz.

Prefa Brno a.s.

Kulkova 10, 615 00 Brno

Tel.: +420 541 583 111

E-mail: prefa@prefa.cz

www.prefa.cz