Cime 3 kvartal 2024

Skanska v Česku v roce 2020 - stavíme epidemii navzdory

Desítky nových stavebních projektů, technologické inovace a důraz na životní prostředí – takový byl rok 2020 pro skupinu Skanska ve střední Evropě. Na českém a slovenském trhu Skanska postavila nové bydlení pro 550 lidí, dokončila nové kanceláře pro 1500 zaměstnanců a podílela se na řadě projektů silničního a železničního stavitelství.  

Jako významná stavební skupina Skanska Central Europe, která podniká v České republice i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rumunsku, jsme i přes potíže s Covid dosáhli velmi dobrých výsledků. Nemuseli jsme dlouhodobě zavírat žádné stavby, zahájili jsme mnoho významných nových projektů a investorům úspěšně předáváme ty dokončené. Pokračujeme v integraci, zavádíme nové technologie a finančně i zásobou práce máme dobře nakročeno do roku 2021,“ hodnotí Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

Pro český rezidenční trh znamenal rok 2020 z hlediska prodejů třetí nejsilnější rok v uplynulé dekádě. Také rezidenční development Skanska má za sebou úspěšný rok, a to navzdory nejistým jarním vyhlídkám. Lidé považují pořízení bytu za bezpečnou investici, podpořenou navíc velmi nízkými úrokovými sazbami. Poptávka po bytech v Praze je silná, jejímu uspokojení brání především pomalé schvalovací procesy, s kterými se bohužel potýkáme i my. V roce 2021 přidáme do prodeje další atraktivní projekty,“ uvádí Petr Michálek, generální ředitel Skanska Reality.

V České republice jsme dokončili projekt Parkview (16.000 m2 v Praze 4 Pankrác), pronajali jej z 94 % a připravili jeho prodej významnému mezinárodnímu realitnímu fondu Deka Immobilien, který se dokončil v lednu 2021. Zároveň připravujeme portfolio celkem 120,000 m2 inovativních, zdravých a bezpečných kancelářských pracovních prostor ve 4 nových projektech,“ uzavírá Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka komerčního developmentu pro Maďarsko a Českou republiku.    Nejvýznamnější projekty v roce 2020

Stavební projekty
modernizace D1, km91-104, modernizace mimoúrovňové křižovatky Pardubice, obchvat Karviné, Nového Veselí a Starého Vestce, nový sjezd na mimoúrovňové křižovatce Jihlava, most a rekonstrukce silnice Benátky nad Jizerou, estakáda přes železniční trať v Přerově, průzkumná štola pro metro D, modernizace tratí Brno-Zastávka, Oldřichov-Litvínov a Kadaň Prunéřov-Kadaň, Victoria Center Praha 3, protonové centrum Lund u Stockholmu, tunel Liipola v Lahti.

Rezidenční development

V roce 2020 jsme předali klientům byty v projektech Rezidence Gemma, Port Karolína 2. etapa a Čtvrť Emila Kolbena 1. etapa. Zahájili jsme výstavbu projektu Čertův vršek v Praze 8, 2. etapy čtvrti Emila Kolbena, poslední etapy projektu Port Karolína a koncem roku i kbelského projektu Albatros. Nově jsme začali prodávat bydlení v projektech Albatros Kbely a v listopadu 2020 jsme do prodeje přidali projekt za severní hranicí Prahy, Park Cihelka v Libčicích nad Vltavou. Všechny naše projekty disponují vysokým standardem udržitelnosti, kam patří řada inovací a moderních technologií.


Komerční development

Skanska uvedla na trhy v Polsku, České republice, Rumunsku a Maďarsku více než 150.000 m2 špičkových moderních administrativních prostor v 7 budovách. V roce 2020 pronajala více než 109,000 m2 kanceláří a prodala 4 kancelářské komplexy za více než 265 mil EUR.

Hlavními tématy loňského roku byly: zdravé a bezpečné kanceláře a životní prostředí. Pražský projekt Parkview úspěšně prošel certifikací WELL Health-Safety Rating pro správu a management nemovitostí, kterou Skanska rozšířila o vlastní koncept mikrobiální bezpečnosti Care for Life. A zároveň získal mezinárodní environmentální certifikaci LEED Platinum a s 97 body se – spolu s projektem Praga Studios – stal nejzelenější kancelářskou budovou v České republice

Inovace v roce 2020

Rebetong - beton z recyklované stavební suti
Reblok - stavebnicový systém z recyklovaného betonu
Whitetopping - kombinace asfaltové vozovky s betonovým krytem
Resiskan - asfaltový povrch odolávající teplotním výkyvům a velkému zatížení
BIM  - 3D modelování na mnoha pozemních i inženýrských stavbách
Obalovna Herink - (společný podnik s Eurovia), nejmodernější technologie ve střední Evropě, snižuje vliv na ŽP
Care for Life Office Concept - souborný program úprav v kancelářských budovách Skanska, jejichž cílem je vytvoření bezpečného a zdravého pracovního prostředí. 

Trvale udržitelné stavebnictví a development

  • praktické využití Rebetongu na konkrétních stavbách (např. bytový projekt Čertův vršek)
  • další využití systémů pro šedou vodu – redukce spotřeby vody o 30%
  • recyklace materiálu na D1 a obchvatu Starý Vestec – redukce CO2
  • využití recyklátu na obchvatu Karviné – redukce dopravy, přírodních zdrojů a CO2

Zajímavosti v roce 2020

  • i přes extrémní důraz na bezpečnost jsme kvůli Covid nemuseli zastavit žádnou stavbu
  • za dodržení protiepidemických opatření jsme v ČR a na Slovensku zrealizovali už 7.ročník dobrovolnického týdne Podej ruku
  • všechny dosavadní rekordy zlomil Strom splněných přání – pro děti bez rodičů, dlouhodobě nemocné, či týrané matky s dětmi zaměstnanci pořídili přes 600 dárků
  • téměř všichni zaměstnanci v pěti zemích se zúčastnili Safety Weeku – na stavbách i online jsme prakticky procvičovali vše, co souvisí s bezpečností
  • aktivně jsme se zapojili do kampaně Sdružení pro výstavbu silnic zaměřené na řidiče, projíždějící kolem dopravních staveb


Ocenění 2020

TOP Odpovědná firma 2020 – Cena Byznys pro společnost
TOP odpovědná velká firma – Leader
TOP odpovědná firma v životním prostředí

Bezpečné pracoviště – cena finské asociace stavebních dodavatelů
2. místo pro Skanska SK za práce na tunelu Liipola v Lahti (Finsko)

Nejvyšší skóre certifikátu BREEAM na světě
prodejna Lidl (99,1%) a sídlo Lidl (95,8%) v Bukurešti

Nejlepší výrobce stavebnin 2019 – cena MPO ČR a SPS ČR
užší nominace pro Skanska Transbeton

Stavba roku 2019 Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Port Karolina 2, Praha

Realitní projekt roku – cena veřejnosti
Port Karolina 2, Praha

Realitní projekt roku – cena architektů
Rezidence Gemma, Praha