Komatsu potřebu bagr
2:37

Rekonstrukce výtlaku odpadní vody v Praze

Rekonstrukce proběhla z rekonstruované ČOV Podbabská do ústřední ČOV na Císařském Ostrově. Generálním dodavatelem stavby byla společnost ZEPRIS. Bezvýkopovou technologii řízeného vrtání HDD pod korytem řeky Vltavy realizovala společnost TALPA-RPF. Pro bezvýkopovou instalaci bylo navrženo potrubí z materiálu PE 100-RC s dodatečným ochranným pláštěm z modifikovaného PEplus značeným třemi zelenými pruhy, které má pod ochranným pláštěm integrované vodivé proužky.