Statech
2:33

Realizace štětovnicových stěn pomocí technologie MOVAX

Kompletní speciální zakládání mostu přes řeku Váh.

Práce, které jsou součástí naší dodávky obsahovaly zhotovení dvojitých štětovnicových jímek (cca 13 tis.m2), které byly osazeny až čtyřmi úrovněmi rozpěrných konstrukcí (cca 254 tun).

 

Dále firma prováděla zhotovení pilot s hluchými vrty (cca 2400 m vrtů), které měly délku až 6,5 metru. Součástí dodávky byly i zemní práce – násypy ostrovů pro zhotovení štětovnicových jímek (cca 45.000 m3) a výkopy štětových jímek na základovou spáru, následné výkopy a likvidace nasypaných ostrovů, hrubé terénní úpravy po dokončení demontáží štětovnic.

 

Předmětem díla bylo rovněž zatrubnění provizorních komunikací sloužící k přemostění koryta řeky a jejich následná demontáž. Součástí našich dodávek byly tryskové injektáže přímo v korytu řeky sloužící k utěsnění štětovnic.

Produced by: STAVEBNISERVER.com
2015 MEDIA COMPANY SEBICOM S.R.O.