Cime 2 kvartál 2024
2:33

Realizace štětovnicových stěn pomocí technologie MOVAX

Kompletní speciální zakládání mostu přes řeku Váh.

Práce, které byly součástí dodávky firmy Geostav obsahovaly zhotovení dvojitých štětovnicových jímek (cca 13 tisíc m2), které byly osazeny až čtyřmi úrovněmi rozpěrných konstrukcí (cca 254 tun).

Firma Geostav prováděla zhotovení pilot s hluchými vrty (cca 2400 m vrtů), které měly délku až 6,5 metru. Součástí dodávky byly i zemní práce – násypy ostrovů pro zhotovení štětovnicových jímek (cca 45.000 m3) a výkopy štětových jímek na základovou spáru, následné výkopy a likvidace nasypaných ostrovů, hrubé terénní úpravy po dokončení demontáží štětovnic.

Předmětem díla bylo rovněž zatrubnění provizorních komunikací sloužící k přemostění koryta řeky a jejich následná demontáž. Součástí dodávek byly tryskové injektáže přímo v korytu řeky sloužící k utěsnění štětovnic.