husqvarna

PSJ zajišťujeme stavbu i projekt výrobního areálu BRANORUS v Nižném Novgorodu

V Nižném Novgorodu, který je se svými 1,28 miliony obyvatel pátým největším městem Ruské federace, exportní divize PSJ souběžně realizuje hned tři stavby. K probíhajícím zakázkám na výstavbu nákupního centra Něbo a terminálu letiště Strigino přibyl čerstvě zahájený projekt - výrobní a skladovací hala firmy BRANORUS, která je výrobcem komponentů pro automobilový průmysl.

PSJ zakázku v sídelním městě Povolžského federálního okruhu získalo na základě konkrétní poptávky investora. „Kontrakt probíhá v systému „otevřených karet“, tedy cost&fee, kdy nám budou uhrazeny veškeré prokázané náklady na stavbu a projekt plus pevně stanovená fixní odměna. Referenční cena je stanovena na 2,8 milionu eur. Termín realizace předpokládá 12 měsíců od získání kladného vyjádření expertízy a stavebního povolení, které jsme obdrželi na konci února letošního roku. Dílo bychom rádi dokončili do prosince 2015,“ popsal náplň komplexní dodávky PSJ projektový manažer Lubomír Hučko, který doplnil: „PSJ je zároveň garantem zpracování projektové dokumentace pro výstavbu této nové výrobní haly a byli jsme pověřeni i kompletací prováděcí projektové dokumentace. V tomto případě jde skutečně o dodávku na klíč, neboť vedle projekční a stavební části díla zajišťujeme kompletní inženýrskou přípravu projektu a vyřízení veškerých povolení souvisejících se stavbou. V neposlední řadě se budeme podílet i na vyřízení kolaudačního rozhodnutí.“

Společnost Branorus je ruskou dceřinou společností české skupiny BRANO GROUP, která je významným výrobcem zamykacích a zavíracích systémů a komponentů pro automobilový průmysl. Nová výrobní a skladovací hala vyroste na pozemku o rozloze 9.671 m2, přičemž její zastavěná plocha bude činit 3.550,2 m2. Železobetonová nosná konstrukce objektu bude založena na základových patkách. Fasáda bude složena ze sendvičových panelů. Krov bude tvořen z ocelových příhradových vazníků, které překryje lehký střešní plášť z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolační folie. Stavbu lze rozdělit na 3 vzájemně propojené části, které tvoří výrobní hala s mostovým jeřábem, nižší objekt s technickým a kancelářským zázemím a venkovní zastřešená část příjmu a výdeje zboží.

„Na zakázce jsme začali pracovat už v létě minulého roku. Mimo jiné jsme se věnovali projektování pro expertizu, pracovali jsme na zajištění potřebných povolení k napojení na inženýrské sítě a na staveništi jsme provedli dílčí přípravné práce. V předstihu jsme připravili přípojku elektro. V současné době dokončujeme prováděcí projekt stavební části, projektují se vnitřní a venkovní sítě a probíhají tendry na jednotlivé dodavatele stavebních prací. Zároveň se už rozběhly zemní práce, na které bude navazovat realizace základů a výroba železobetonových prefabrikátů a ocelových konstrukcí,“ informoval Lubomír Hučko.