Cime 2 kvartál 2024

PSJ postavilo nový terminál letiště Strigino v Nižném Novgorodu

Akciová společnost PSJ fakticky dokončila prestižní výstavbu nového terminálu pro osobní přepravu na letišti Strigino v Nižném Novgorodu. Realizace zásadní modernizace letiště a posílení významné dopravní tepny, která je nezbytná pro zvládnutí světového fotbalového šampionátu v roce 2018, si vyžádala investici přesahující 3,2 miliardy rublů.

Nový terminál pro osobní přepravu zahrnuje 27 tisíc metrů čtverečních ploch. Disponuje třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím s veškerým technickým zázemím. Konstrukčně představuje železobetonový monolitický objekt, kterému dominuje čelní zvlněná prosklená fasáda s výrazným markýzovým přesahem střešní konstrukce. Díky využití nejmodernějších technologií poskytuje služby cestujícím a leteckým společnostem na kvalitativně vyšší úrovni. Odbavovací kapacita nového terminálu činí více než 1,5 milionu cestujících ročně. Terminál je vybaven 4 teleskopickými nástupními mosty a dalším moderním technologickým zařízením. Ve svých útrobách nabízí 2.675m2 pronajímatelných obchodních ploch. Venkovní plochy umožňují parkování pro 394 vozidel.

Investor s ohledem na rozsáhlé změny zadání a projektové dokumentace přistoupil na etapovité předávání objektu do užívání. Část, v níž jsou odbavovány vnitrostátní lety, obdržela kolaudační rozhodnutí 25. prosince loňského roku. „Poté byl prostor připraven ke komplexním zkouškám chodu objektu a nezbytnému zaučení personálu. Souběžně bylo nutné vyřešit požární bezpečnost této části budovy, jelikož projekčně nebyla navržena pro nezávislý provoz jednotlivých etap. Plný letecký provoz na lince pro vnitrostátní lety se tak rozběhl 4. března 2016,“ rekapituluje klíčové termíny díla projektový manažer Ing. Pavel Duran a doplňuje: „Stavební práce na části pro mezinárodní lety jsme uzavřeli k 8. dubnu, přičemž poté nastal postupný náběh provozu této části nižněnovgorodského terminálu. Mezinárodní linky bude provozovatel naplno spouštět v srpnu letošního roku. Ještě předtím jsme do konce května zprovoznili systém chlazení a předání terénních úprav a drobné venkovní architektury.“

Program rozvoje a rekonstrukce nižněnovgorodského leteckého uzlu bude realizován po etapách a je naplánován až do roku 2021. Nyní probíhá rekonstrukce přistávací plochy, dále má letiště v Nižném Novgorodu v plánu napojení dopravní infrastruktury na železnici a výhledově také vybudování nového kargo terminálu, realizaci II. etapy terminálu pro pasažéry a výstavbu letištního hotelu. Investorem je nejvýznamnější letištní holding v Rusku – společnost ZAO UK „Aeroporty Regionov“, která spravuje a modernizuje letiště v Jekatěrinburgu, Samaře a právě v Nižném Novgorodu.