Cime 3 kvartal 2024

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice nedaleko Boskovic a zahájilo její napouštění. Díky pracím došlo k obnově zásobního objemu, posílení retence vody v krajině a zlepšení ekologických funkcí vodní nádrže. Kromě opravy funkčních objektů vodohospodáři vyčistili přítoky do nádrže a odtěžili sedimenty. V nádrži dokonce vzniknul nový ostrov.

Loni na jaře Povodí Moravy zahájilo kompletní rekonstrukci vodní nádrže Skalice včetně těžby sedimentů. Z nádrže odstranili 20 000 m³ sedimentu. Stavba byla dokončena v listopadu a v lednu začali vodohospodáři vodní nádrž napouštět. Díky dobrým hydrologickým podmínkám se nádrž postupně plní. Pokud dobré podmínky vydrží, mohla by být plná na přelomu února a března.  

Našim cílem bylo vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň tisícileté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ shrnuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

V rámci prací proběhla rekonstrukce hráze a funkčních objektů. Nádrž získala zcela nový bezpečnostní přeliv, skluz i vývar. Byla provedena rekonstrukce výpustného objektu spočívající v navýšení požeráku na požadovanou úroveň. Odstranění sedimentů o tloušťce přibližně 40 cm ze dna nádrže podstatně zvýšilo retenční schopnosti nádrže. V zátopě vodohospodáři rozšířili stávající ostrůvek a navíc vybudovali další zcela nový ostrov. „Těžba sedimentů probíhala výhradně ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže. Nový ostrov poslouží zejména pro hnízdění ptactva. Sediment jsme ale odstranili také z přítoků do nádrže, kde jsme vyhloubili malé tůně, které zvyšují biodiverzitu prostředí,“ popsal průběh prací Gargulák. 

Stávající litorální pásmo zůstalo zachováno. Na nově vzniklé ostrovy vodohospodáři umístili mrtvé dřevo. V blízkosti nádrže Povodí Moravy vysadilo také nové stromy. U vývaru nově roste olše lepkavá, v místě nového ostrova byly vysazeny vrby bílé.

Práce odstartovaly v březnu 2023. Obnova nádrže si vyžádala náklady v celkové hodnotě téměř 22,4 mil. Kč, část těchto nákladů poskytlo Ministerstvo zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, další náklady uhradilo Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá. Nádrže hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích a zabraňují jejich vysychání. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vytvoří vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních let Povodí Moravy obnovilo např. vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Přední rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Vodní nádrž Skalice se nachází západně od obce Skalice nad Svitavou. Jedná se o průtočnou nádrž, do které vtékají dva potoky – Výpustek a Chlumský potok. Vodní nádrž slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop. Vodní plocha o rozloze 4 ha tvoří v území významný krajinný prvek, umožňuje život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotváří okolní krajinu.