Cime 2 kvartál 2024

Na Desné dokončili jednu z největších přírodě blízkých protipovodňových staveb

Obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy dokončili stavbu přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Desné.

Slavnostní ukončení výstavby za přítomnosti Bohuslav Hudec (starosta obce Rapotín), Radoslav Matoušek (starosta obce Petrov nad Desnou), Václav Mazánek (starosta obce Vikýřovice), Václav Gargulák (generální ředitel Povodí Moravy, s.p.), Jaromír Pelinka (ředitel Divize M-Morava, OHLA ŽS, a. s.) se uskutečnilo 10. listopadu v obci Rapotín. Stavební práce trvaly tři roky, probíhaly na katastru tří obcí a ochrání obyvatele obcí před padesátiletou vodou.

V září 2018 odstartovala na Desné výstavba jednoho z největších projektů přírodě blízkých protipovodňových opatření na území České republiky.Projekt připravila obec Rapotín ve spolupráci s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a státním podnikem Povodí Moravy. Základním prvkem protipovodňové ochrany  je kombinace přírodě blízkých prvků s technickými opatřeními. Vzniklo celkem pět povodňových parků, jejichž součástí jsou tři nová revitalizační ramena s biotopy, která převedou část povodňového průtoku a tím výrazně sníží hladinu řeky. Přírodě blízké prvky jsou kombinovány s technickými, jako jsou ochranné hráze a zídky. Dále došlo k rekonstrukci pevného jezu, který byl upraven na vakový, a vybudování rybochodů, které výrazně zlepší podmínky pro migraci vodních živočichů.

Díky zvolenému řešení a vhodné kombinaci přírodě blízkých a technických prvků byly zásahy do vlastního koryta Desné minimální. „Obce přistoupily k realizaci projektu zejména z důvodů ochrany majetku, zdraví a životů občanů po zkušenosti s ničivou povodní v roce 1997 a také s ohledem na omezení územního rozvoje obcí v záplavovém území řeky Desné. Jedná se o území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy. Jsem přesvědčen, že občané sami ocení pozitivní přínos tohoto opatření, a to nejen z hlediska protipovodňové ochrany, ale i z hlediska přínosu pro životní prostředí. Obyvatelé obcí jsou díky novým opatřením chráněni až na úroveň padesátileté povodně,“ popisuje starosta Rapotína Bohuslav Hudec.

Projekt byl připraven v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, kterou zajistilo Povodí Moravy společně se Svazkem obcí údolí Desné. „Koncepce dále předpokládá výstavbu dalších etap protipovodňových opatření. V současné době probíhá příprava navazující etapy od Vikýřovic směrem k Šumperku. Úzká spolupráce mezi obcemi a správcem toku je při řešení protipovodňových opatření na Desné prakticky nezbytná a velmi mě těší, na jaké úrovni naše spolupráce  funguje. Odtokové poměry se zde totiž kvůli přírodním podmínkám musí řešit jako celek. Jen škody na vodohospodářském majetku a korytě tu v letech 2007 a 2010 dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun,“ připomíná generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

DCIM100MEDIADJI_0732.JPG

Celkové rozpočtové náklady protipovodňových opatření na řece Desné v obcích Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou jsou 375 mil. Kč. Obec Rapotín je nositelem projektu a státní podnik Povodí Moravy, obec Vikýřovice a obec Petrov nad Desnou v projektu figurují jako partneři. Akce byla financována z dotace Státního fondu životního prostředí do výše 85% uznatelných nákladů a zbylých 15 % financovalo Povodí Moravy a obce. Na vlastní zdroje obcí přispěl Olomoucký kraj cca 3,5 % z celkových uznatelných nákladů. Projekt nese oficiální název „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 14,231 – 16,840“.

DCIM100MEDIADJI_0662.JPG