Cime bau 2 kvartal 2021

Na D49 z Hulína do Fryštáku zahajujeme zemní práce

Na trase budoucího úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku byly zahájeny zemní práce. Specialisté Skanska z trasy odstraňují ornici, která bude využita na okolních polích.

„Zahájili jsme skrývky ornic v kilometru 14,1 až 17,3. Ornici shrnujeme na hrázky a je připravena k odvozu na rekultivaci na zemědělské plochy v území Fryšták – Dolní Ves. Po Novém roce by mělo následovat skrývání ornice v km 0,9 až 4,5, dle klimatických podmínek,“ říká projektový manažer Skanska Lubomír Pilný. 

Na stavbě nyní také probíhají přípravné a geodetické práce sloužící k zaměření současného stavu
a rozjíždí se projekční činnost.

„V lednu budeme kácet stromy v oblasti řeky Rusavy a dle klimatických podmínek zřídíme přejezdy vodotečí,“ doplňuje Lubomír Pilný.