Cime 2 kvartál 2024

Montované haly: energeticky účinné řešení

Montované haly jsou často využívány pro průmyslové účely jako skladovací prostory, dílny nebo výrobní prostory. Energetická účinnost těchto hal je důležitá nejen z ekologického hlediska, ale také z ekonomického hlediska, protože snížení spotřeby energie vede ke snížení nákladů na provoz haly.

Existuje několik způsobů, jak docílit vysoké energetické účinnosti montovaných hal. Mezi nejčastější způsoby energeticky účinného řešení u montovaných hal patří kvalitní izolace, správné osvětlení, fotovoltaické panely, správné orientace haly či moderní technologie.

Izolace montované haly

Dobrá izolace je klíčová pro snížení tepelných ztrát v hale. Vhodné materiály pro izolaci jsou minerální vlna, polystyren nebo pěnový polyuretan či jejich kombinace. Na stěny montovaných hal je nejlépe použít sendvičové panely, které jsou moderním způsobem řešení úspory energií v montované hale. Sendvičové panely s polyuretanovou výplní mají výborné tepelně izolační panely jak pro výrobní, skladové haly, tak pro chladírny či mrazírny. V případě použití minerální sendvičových panelů lze dosáhnou výborných požárních vlastností. Na střeše se používají nejčastěji sendvičové panely u montovaných hal se sklonem střechy 4° a vyšším. U větších hal se zpravidla používají skládané typy střech se sklonem do 2° a zde se používají skládané střechy s folií.

Skladba skládané střechy s fólií: 1- trapézový nosný plech, 2- parotěsná folie, 3- minerální desky 2x30mm, 4- separační fólie, 5- Polystyren EPS 100 (140-240mm), 6- hydroizolační fólie

Správné osvětlení v hale

Použití moderního osvětlení, jako jsou LED světla, může snížit spotřebu energie a zároveň zlepšit světelné podmínky v hale. Do hal lze doporučit průmyslové LED osvětlení o poměrném výkonu 5-6W/m2. To zajistí jasné a koncentraci zvyšující světlo, které je tak potřebné pro splnění požadovaných norem. Při zjišťování správného množství světla se vždy musí vycházet z obsahu (velikosti plochy) daného prostoru. Výborný řešením jsou také světlovody, které dokážou přes den plně nahradit osvětlení, a přitom mají dobré tepelně izolační vlastnosti.

Solární panely na střechy montovaných hal

Instalace fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny může výrazně snížit spotřebu energie a také pomoci snížit emise CO2. Už při návrhu haly je nutné počítat s dodatečným zatížením od 15-30kg/m2 na fotovoltaické panely. Panely se mohou kotvit přímo na sendvičové panely, nebo pro panely dát pomocnou podkonstrukci.

Správná orientace haly

Správná orientace haly může také pomoci snížit spotřebu energie. Například montovaná hala umístěná na jih může využít sluneční energii a snížit potřebu vytápění. Při instalaci solárních panelů na střechu montované haly je důležité brát v úvahu několik faktorů, jako je orientace a sklon střechy. Optimální orientace pro solární panely je na jih, nebo na jihovýchod/jihozápad, aby mohly co nejlépe využít sluneční energii. Sklon střechy by měl být ideálně mezi 10 a 40 stupni, aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu. 

Moderní technologie v hale

Využití moderních technologií jako jsou senzory na osvětlení, větrání nebo tepelnou regulaci může pomoci snížit spotřebu energie. Existuje řada technologií, které mohou pomoci snížit spotřebu energie, zlepšit využití přirozeného osvětlení a snížit náklady na provoz haly. Jedním z příkladů moderních technologií jsou inteligentní systémy řízení osvětlení a klimatizace. Tyto systémy dokážou detekovat pohyb a přítomnost osob v hale a řídit osvětlení a klimatizaci podle aktuálního stavu. To může výrazně snížit spotřebu energie a náklady na provoz haly. Dále je důležité u výrobních hal používat moderní stroje, které mají nižší spotřebu elektrické energie a zanechávají tak nižší uhlíkovou stopu.

Montované haly mohou být energeticky účinné, pokud jsou správně navrženy a vybaveny vhodnými technologiemi a materiály. Investice do energeticky účinných řešení se mohou rychle vrátit v podobě nižších nákladů na provoz haly a také přispět k ochraně životního prostředí. Pokud potřebujete poradit, jak s návrhem haly či dalšími způsoby energeticky účinného řešení na hale, obraťte se na odborníky od výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY s.r.o.