Komatsu potřebu bagr

MI zahajuje rekonstrukci silnice I/53 Znojmo - Lechovice

V pondělí 28. března 2022 byla oficiálně zahájena rekonstrukce silnice I/53 na úseku Znojmo - Lechovice v celkové délce 7192 m. Zhotovitelem stavby je Metrostav Infrastructure (MI), jehož tým v minulých dnech již zahájil první přípravné práce.
Stavba je rozdělena do pěti hlavních stavebních etap, přičemž v průběhu stavby bude doprava ze silnice I/53 vyloučena a vedena po objízdných trasách. V prvních fázích stavby bude nejprve provedena skrývka ornice a přeložky inženýrských sítí, dále bude navazovat úprava podloží a budování nového zemní tělesa rozšiřujícího stávající komunikaci. V následujících měsících bude na stavbě vybudováno 22 stavebních objektů. Dokončení nového úseku je plánováno na rok 2024.


Silnice I/53 je v oblasti jižní Moravy důležitým dopravním tahem, který spojuje Brno se Znojmem, tedy dvě největší města Jihomoravského kraje a zajišťuje silniční spojení dalších sídelních útvarů regionálního významu. Nadregionální význam této komunikace se projevuje v souvislosti s napojením na silnici E 59 (Vídeň–Znojmo–Jihlava) ve Znojmě a na E 461 (Vídeň–Mikulov–Brno–Svitavy) u Pohořelic. Průměrná denní intenzita provozu na I/53 přesahuje hranici osmi tisíc vozidel a silnice je zatížena mnoha rizikovými místy, která představují stykové či průsečné křižovatky se silnicemi nižších tříd. Bez samostatných odbočovacích pruhů tato křížení tvoří dopravní závady, které má stavba odstranit. Stavba úseku Znojmo–Lechovice je součástí souboru čtyř staveb navržených v souvislosti s opravou silnice I/53 v celé trase Znojmo–Pohořelice.


Pracovníci Metrostav Infrastructure v letošním roce zahájili již několik dalších významých staveb. Patří mezi ně dálnice D3 Třebonín – Kaplice nádraží, dálnice D7 Chlumčany a dálnice D6 Krupá. Celorepublikově významné stavby, které Metrostav Infrastructure dokončil v roce 2021, jsou například modernizace dálnice D1 - úseky 16, 19 včetně mostu Vysočina a úsek 23, nebo výstavba zcela nové části D11 zHradce Králové na Smiřice. MI rovněž dokončil řadu regionálních staveb, například silnici I/3 u Velešína, silnici II/272 v Lysé n. Labem nebo rekonstrukci silnice II/399 v úseku Třesov - Dalešice a další. Stavaři z MI aktuálně pracují například na výstavbě obchvatu města Opavy, na dálnici D35 v úseku Časy – Ostrov a dálnici D49 Hulín – Fryšták.