Mercedes

Již 26. mezinárodní SYMPOZIUM MOSTY 2021 se uskuteční v Brně 7. a 8. října 2021 hotelu International

Událost s dlouholetou tradicí se bude již tradičně věnovat mostům v České republice
i zahraničí.
Setkají se a diskutovat budou odborníci z řad státní správy, akademické obce, odborné veřejnosti i komerčního sektoru. Tématy budou realizované stavby z pohledu jednotlivých účastníků výstavby, inovace a poznatky z vědy a výzkumu v oboru, financování přípravy a realizace v nadcházejícím období.

Proběhne řada přednášek na téma mostních staveb, ale také nových technologií a materiálů pro návrh a realizace mostů. Účastníci se dozví detaily o plánování a financování staveb, stavbách v přípravě či legislativě týkající se mostní problematiky. Řeč přijde také na nové vědecké poznatky z oboru a informace ze zahraničí.

„Jsme velice rádi, že můžeme pořádat již 26. ročník této akce. Na sympoziu vystoupí největší odborníci z České republiky. Promluví zde čelní představitelé veřejného sektoru
i velkých projektových a dodavatelských firem,“ říká Tomáš Měřínský, majitel společnosti Sekurkon, která akci pořádá. „SYMPOZIUM MOSTY 2021 je určeno pro všechny zájemce, kteří si chtějí prohlubovat své znalosti a dozvídat se o tématu vždy něco nového. Zároveň se jedná o příležitost ke společenskému setkání lidí z oboru,“ dodává.

Mezi prvními řečníky vystoupí ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček, kterého doplní zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva dopravy, ŘSD ČR, Správy železnic. Nebudou chybět ani představitelé akademické sféry z ČVUT, VUT či VŠB. Své příspěvky zde přednese odborný garant SYMPOZIA MOSTY Pavel Ryjáček a předsedkyně přípravného výboru SYMPOZIA MOSTY Dana Wangler. Z programu sympozia je zřejmé, že se můžeme těšit na příspěvky od představitelů soukromého sektoru jak z řad projektantů, tak z řad zhotovitelů. Důležité a zajímavé budou také příspěvky, které se budou věnovat správě a údržbě mostů.

„Jsem velmi potěšena, že se SYMPOZIUM MOSTY v tomto roce opět uskuteční. Program je velmi pestrý a zajímavý a každý bude mít možnost najít si to své. Těším se nejen na odbornou část sympozia, ale také na tu společenskou,“ říká Dana Wangler, předsedkyně přípravného výboru SYMPOZIA MOSTY.

Akce začne doprovodným programem ve středu 6. října a bude pokračovat odbornou částí následující dva dny do pátku 8. října. Pořadatelem SYMPOZIA MOSTY je firma Sekurkon, která působí na trhu profesního vzdělávání přes třicet let a zaměřuje se na organizaci odborných seminářů a konferencí.

Sympozium Mosty 2021 je rozděleno do několika tematických okruhů, a to:

  • Mostní objekty v ČR (výstavba, správa a údržba, normy),
  • mosty v zahraničí,
  • mosty v ČR – věda a výzkum,
  • mosty v ČR – projekty a realizace.

O společnosti Sekurkon:

Sekurkon je česká společnost působící na trhu vzdělávání již přes třicet let. Je pořadatelem
a organizátorem jak tradičních velkých konferencí, tak se věnuje i moderním formám vzdělávání menších skupin v podobě online seminářů. Specializuje se zejména na oblasti energetiky, stavitelství, projektování staveb a strojírenství. Sekurkon je členem České manažerské asociace, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce. Více na www.sekurkon.cz.