Komatsu potřebuju Bagr

FEMONT OPAVA s.r.o. Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Naše společnost FEMONT OPAVA s.r.o. se již více jak 25 let zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí a hal na celém území České a Slovenské republiky, kde taktéž realizujeme generální dodávky těchto stavebních halových objektů.

V rámci nabízených služeb spadají do portfolia naší společnosti realizace průmyslových, výrobních a skladových objektů, zemědělských hal, sportovních hal, výstavby autosalonů, servisů a administrativních budov a v poslední řadě také dodávky nejrůznějších atypických konstrukcí, zásobníkových sil, mostních lávek, výškových konstrukcí, aj.

Vždy se snažíme nalézt optimální funkční a architektonické řešení pro vytvoření jedinečného díla. Proto již od samotného návrhu daného stavebního objektu vycházíme a čerpáme ze zkušeností vlastního konstrukčního systému VEDE, vhodného jak pro příhradové, tak i pro rámové konstrukce.

Základními komponenty systému VEDE jsou hlavní nosná konstrukce a prvky střešního a stěnového systému. Náš konstrukční systém umožňuje realizaci novostavby, přístavby, vestavby, případně rekonstrukci bez velkých a náročných zásahů do stávající stavby. Vypracování projektu ocelové konstrukce pro stavební povolení, resp. provedení stavby včetně statického výpočtu, zajistí naše společnost, přičemž je vždy dodržována zásada trvalé spolupráce se stavebním projektantem daného investora díla.

Aby byl po celou dobu realizace zajištěn maximální možný servis poskytovaných služeb konečnému zákazníkovi, snaží se naše společnost držet veškeré nosné články všech procesů v rámci vlastních kapacit, a to od vlastní výroby ocelové konstrukce, tryskání oceli a lakování, přes vlastní přepravu konstrukcí na stavby až po samotnou realizaci naším týmem pracovníků.

S tím vším je ruku v ruce spojena technologická provázanost komplexních služeb našeho výrobního závodu, kde na ploše více jak 8.000 m2 nabízíme a realizujeme dělení oceli, svařování na svařovacím automatu, tryskání oceli, lakování, výrobu klempířských prvků, tvarové pálení na automatech plazma či laser a v neposlední řadě také tvarové ohýbání a zakružování oceli.

Za dobu své existence realizovala naše společnost již více než 1500 halových objektů a to napříč celým územím České a Slovenské republiky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim novým i dlouholetým obchodním partnerům za projevenou důvěru a vzájemnou spolupráci.

www.femont.cz