husqvarna

Dálniční obchvat u Prešova s kompozity MEA

Na konci října 2021 byl slavnostně otevřen nový jihozápadní dálniční obchvat D1 u Prešova na Slovensku. Dálniční úsek je dlouhý cca 8 km, na trase je 18 mostů, dvojtubusový tunel Prešov s délkou přes 2 km, 19 větví křižovatek a 6 km protihlukových stěn. Náročnost stavby byla ještě podtržena pyrotechnickým průzkumem s nálezy bomb, granátů a min z 2. světové války a také s objevem cca 360 archeologických objektů a 23 000 nálezů.

Na této trase jsou také instalovány stovky metrů kompozitních konstrukcí na zábradlích, roštech, poklopech nebo zakrytí zrcadel mostů. Slovenská Národní dálniční společnost uvádí ve svých standardizovaných požadavcích specifikace těchto konstrukcí s nároky na velmi dlouhou životnost a odolnost proti korozi.

To kompozitní konstrukce, které dodává společnost MEA Water Management, splňují. Kompozitní materiál je velmi pevný, lehký a navíc i s protiskluzovou úpravou.

Video o možnostech kompozitních konstrukcí:

https://www.youtube.com/watch?v=lMPCkheXRyo

Více o kompozitních konstrukcí MEA pro dopravní stavby:https://www.mea-odvodneni.cz/dopravni-stavby/kategorie/154