Komatsu potřebu bagr

Stavby obnovitelných zdrojů mají být jednodušší, zákon podpořila Sněmovna

Praha 14. října (ČTK) - U staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowatt (kW) nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzován vzhled stavby. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče. Počítá s tím novela energetického zákona a dalších zákonů, kterou dnes podpořila Sněmovna.

Vláda chtěla předlohu schválit ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Tento postup ale vetovaly opoziční kluby ANO a SPD. "Není to politický odpor proti tomuto zákonu, my k němu přistupujeme velmi vstřícně," řekla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Chce, aby se debatovalo například o umisťování solárních panelů například v památkově chráněných územích. Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) uvedla, že zákon hovoří obecně o zastavitelných plochách, což jsou také plochy pro bytovou výstavbu. Varovala před tím, aby se na těchto plochách stavělo cokoli bez ohlášení, protože pak se podle ní zejména mladí lidé nedostanou k pozemkům pro individuální výstavbu.

Obnovitelné zdroje energie do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se díky novele energetického zákona, dostaly mezi stavby v tzv. volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas. Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby. Limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost vzroste z deseti na 50 kW.

Návrh také stanoví, že za mimořádné tržní situace bude moci ministerstvo financí poskytnout obchodníkům s energiemi úvěr, a to za účelem odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení mimořádné tržní situace. O úvěru nebo zápůjčce by rozhodovala vláda, podmínky by stanovila nařízením.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že návrh zákona zpracovala v reakci na opakované prohlášení předsedy vlády Petra Fialy (ODS) o nutnosti řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska. Pro tento cíl je klíčová podpora výstavby bezemisních zdrojů, uvádí materiál. Změna zákona má upravit předpisy tak, aby umožnily jednotlivcům i firmám zajistit energii na pokrytí jejich potřeb, která bude cenově dostupná a bude pocházet z národních zdrojů. Vláda označuje změnu za zásadní krok k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti v době zvyšující se nejistoty ohledně dostupnosti paliv, a to zejména plynu.