husqvarna

Stavbaři začnou otáčet nad koridor u Uherska druhou polovinu mostu dálnice D35

Uhersko (Pardubicko ) 5. května (ČTK) - V noci z pátku na sobotu začnou stavbaři otáčet nad železniční koridor u Uherska druhou polovinu nového mostu budoucí dálnice D35. Média o tom informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Obě poloviny byly již dříve vybudovány souběžně s kolejemi, první část byla posunuta do konečné polohy o Velikonocích.

Otáčení mostu je v Česku ojedinělá operace, každá polovina si vyžádá tři noční výluky na koridoru. Proto byly naplánovány na víkendy.

Polovina mostu je 86 metrů dlouhá, 27 metrů široká a její váha je 4300 tun. Otáčí se zhruba o 35 stupňů proti stavu, v němž byla vybudovaná. Posouvá se na otáčecí dráze pomocí ocelové dočasné podpěry za pomocí hydraulického válce. Hydraulický válec je nutné postupně posouvat a kotvit, za hodinu se most posune asi o tři metry.

Po dokončení posunu bude jednodenní pauza, poté se celá konstrukce zaměří a výškově dorovná. Následně stavební firma spojí most nad železničním koridorem a bude pokračovat pokládkou živičných vrstev, montáží svodidel, dokončí odvodnění a vedení kabelovodů. Udělá také vodorovné značení a namontuje protihlukové stěny. Most by měl být zprovozněn stejně jako celý úsek D35 Ostrov – Časy koncem letošního roku.

Dálniční most přes železniční trať u Uherska bude dlouhý asi 175 metrů. Dálnice D35 povede v místě opěr asi 11 metrů nad nynějším terénem tak, aby byla dodržena podjezdná výška železniční tratě. Konstrukci bude tvořit střední komorový nosník o třech polích s rozpětím 50, 72 a 50 metrů s dobetonovanou horní deskou mostovky.