Komatsu potřebuju Bagr

Stavbaři opraví silnici mezi Bystřicí pod Hostýnem a Bílavskem na Kroměřížsku

Bystřice pod Hostýnem (Kroměřížsko) (ČTK) - Stavbaři opraví silnici druhé třídy mezi Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku a Bílavskem, které je její místní částí. Silnice slouží jako výpadovka z města směrem na nedaleký Holešov. Práce jsou rozděleny do dvou etap. První začne v zástavbě Bystřice pod Hostýnem ještě v červenci, navazující druhá je naplánovaná na příští rok. Náklady na letošní rekonstrukci prvního úseku přesáhnou 19,3 milionu korun, sdělil dnes ČTK Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice nižších tříd v regionu stará.

Rekonstrukce silnice si vyžádá omezení dopravy. "Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí mobilního semaforového zařízení," uvedl Cekota.

V první etapě, která by měla trvat do konce letošního listopadu, stavbaři opraví 600 metrů dlouhý úsek silnice. Obnoví povrch vozovky, sjednotí šířku silnice a doplní dopravní značení. Kvůli odvodnění vozovky zrekonstruují, přemístí a doplní uliční vpusti připojené na kanalizaci. Mimo zástavbu zajistí odvodnění vozovky žlab z betonových tvárnic a příkopy.

Silničáři upraví také jeden most. Součástí stavby je dále vybudování ostrůvku v místě pro přecházení, výměna obrub podél silnice, úprava připojení místních a účelových cest a zpevněných ploch, vybudování podélného odstavného pruhu v místě zúžení vozovky a úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti. Změny se týkají také vegetace v okolí silnice.

Příští rok zahájí ŘSZK podle ředitele podniku Bronislava Malého rekonstrukci navazujícího úseku silnice II/438 směrem na Bílavsko v délce 3,5 kilometru. "Bude to ale samostatná nová stavba, která je zařazena do programu IROP, takže máme možnost financování z fondů EU. V současné době probíhá veřejná zakázka na zajištění zhotovitele stavby," uvedl Malý. O souvisejících dopravních opatřeních a uzavírkách bude podle něj ŘSZK informovat v dostatečném předstihu.