husqvarna

Stavbaři dokončili modernizaci mimoúrovňové křižovatky na D46 v Prostějově

Prostějov 13. října (ČTK) - Stavbaři dokončili dvouletou modernizaci mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 v Prostějově, která stále bezmála 200 milionů korun. Investice do rekonstrukce křižovatky Prostějov-střed zvýšila bezpečnost a plynulost provozu na této části dálnice. V úseku byl dosud kvůli stavebním pracím v obou směrech omezen provoz automobilů na jeden jízdní pruh. Obnoven v plném rozsahu bude nejpozději příští týden v úterý, řekl dnes novinářům Miroslav Mazal z olomoucké pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavbaři v uplynulých dvou letech na dálnici v Prostějově vybudovali nové mimoúrovňové větve umožňující bezpečnější nájezd a výjezd řidičů. Přestavba zahrnovala rozšíření dálnice včetně postupného bourání dvou mostních objektů a úpravy jejich konstrukcí. "Rozsáhlejší změny organizace provozu byly omezeny blízkou zástavbou. Vedení dálnice přímo přes Prostějov neumožnilo projektantům navrhnout větší změny než přídatné jízdní pruhy šířky 3,25 metru," uvedl Mazal.

Projekt rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Prostějov-střed zahrnoval stavbu jednoho připojovacího a dvou odbočovacích pruhů, které na přelomu 80. a 90. let minulého století nebyly kvůli výjimkám při výstavbě původní R46 vybudovány. Sjezd a nájezd na dálnici tam umožňovaly pouze krátké připojovací a odbočovací klíny. Toto dopravní řešení už ale neodpovídalo předpisům ani hustotě automobilového provozu na dálnici. Při posledním sčítání dopravy využívalo prostějovskou dálnicí 30.500 aut denně.

ŘSD zahájilo postupnou modernizaci D46 v roce 2011. Na dálniční komunikaci byla vyměněna středová svodidla. Na Prostějovsku stavbaři modernizovali dálniční křižovatky Brodek a Kelčice. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce dálniční křižovatky u Olšan na Prostějovsku, která dříve patřila k nejnebezpečnějším v Česku.

ŘSD nyní chystá modernizaci mimoúrovňového křížení u exitu 26 Držovice na dálnici D46 poblíž Prostějova, které už podle odborníků přestalo plnit roli bezpečného místa sjezdu či nájezdu automobilů na dálnici. Součástí projektu jsou nové připojovací a odbočovací pruhy i kruhový objezd.