Cime 2 kvartál 2024

Stavba opavského obchvatu odhalila nálezy z dob 4000 let před Kristem

V rámci probíhající stavby „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ pokračuje současně také druhá etapa záchranného archeologického výzkumu v katastrálních územích Kateřinky u Opavy, Jaktař, Palhanec a Vávrovice. Trasa budoucí silnice I/11 tisíce let skrývala vzácné artefakty, které se podařilo odhalit.

Lokalitou vzácných vykopávek je například katastr Kateřinky u Opavy. Archeologové nalezli zásobní jámy s fragmenty keramických nádob, v zemi byly skryty také kůlové jámy v pravidelném uspořádání. Nejen tyto nejnovější nálezy dokreslují situaci v území bývalých sídlišť, na které historici narazili už během první etapy archeologického průzkumu.

Nejstarší identifikované poklady pod obchvatem Opavy můžeme chronologicky řadit do období kultury lengyelské datované k přelomu neolitu a eneolitu (přibližně mezi 4400 – 4300 př. n. l.). Další hmotné důkazy o existenci našich předků spadají do přechodu doby bronzové a halštatské (cca 800 př. n. l.).

Více informací najdete v předstihu také na krajském Twitteru: https://twitter.com/RSD_Olomoucky, https://twitter.com/RSD_MSlezsky (kliknout nebo adresu zkopírovat do adresního řádku).