Komatsu potřebuju bagr

Stát vyhlásil architektonickou soutěž o návrh úpravy mostu ze Stromovky

Praha (ČTK) - Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) vyhlásilo otevřenou architektonickou soutěž o návrh řešení komplexní úpravy mostu v ulici Za Elektrárnou přes plavební kanál Troja-Podbaba v Praze 7. Pod mostem má být podjezdná výška pro lodě sedm metrů nad nejvyšší plavební hladinou. V minulých letech takto byla upravena série deseti mostů na Vltavě od Mělníka, včetně pohyblivého mostu přes zdymadlo v Hoříně. Ředitelství to dnes uvedlo v tiskové zprávě.

Architektonickou soutěž ŘVC ČR pořádá ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a vedením hlavního města. Cílem je zajištění dostatečných podjezdných výšek mostů na Vltavské vodní cestě v úseku od Mělníka do Prahy-Holešovic. Podjezdná výška sedmi metrů umožní proplutí velkých osobních lodí a přepravu nadměrných nákladů. Dnešní most, který vede ze Stromovky na Císařský ostrov, má podjezdnou výšku 5,4 metru.

"Věřím, že prostřednictvím otevřené architektonické soutěže se otevírá pole pro nalezení opravdu inovativního a všeobecně uznávaného komplexního řešení tohoto bodu, kde se setkává cela řada funkcí dopravních i volnočasových a je náročné nalézt vhodný kompromis optimální pro všechny," řekl ředitel ŘVC ČR Lubomír Fojtů a dodal, že přemostění by se mohlo realizovat přibližně v letech 2027 a 2028. Projektová příprava včetně architektonické soutěže je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Kromě technických parametrů bude podle ŘVC ČR v soutěži posuzován architektonický charakter přemostění a jeho začlenění do okolní krajiny. Přemostění je součástí důležitého rekreačního propojení v severní části Prahy, které ročně využívají statisíce pěších i cyklistů, uvedlo ŘVC ČR. Ředitelství očekává nárůst zájmu o rekreační využívání přemostění, které je hlavním spojujícím prvkem trojské kotliny přes řeku.

Na plavebním kanále Trója-Podbaba byla v prosinci 2022 dokončena modernizace dvou mostních objektů u Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Návazně po proudu na plavebním kanále Vraňany-Hořín u Mělníka bylo v roce 2021 uvedeno do provozu sedm mostů, z toho tři zdvižné, a upravena plavební komora Hořín také se zdvižným mostem.