Cime 2 kvartál 2024

Stát poskytne 2,8 miliardy korun na obnovu brownfieldů, schválila vláda

Praha 21. prosince (ČTK) - Stát poskytne 2,8 miliardy korun na obnovu zanedbávaných a nevyužívaných nemovitostí, jako jsou třeba bývalé průmyslové areály. Vláda dnes schválila nový dotační program Brownfieldy, jehož prostřednictvím chce Státní fond podpory investic (SFPI) rozdělit evropské peníze z Národního plánu obnovy (NPO). Vyplývá to z výsledků dnešního jednání vlády. Peníze bude podle fondu nutné za přísnějších "zelených" kritérií vyčerpat do poloviny roku 2026.

SFPI nabízí na revitalizaci brownfieldů od státu kombinaci úvěru a dotace od 400.000 Kč do 50 milionů korun, a to nejvýše do poloviny celkových nákladů. Nově půjde na brownfieldy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, který se v ČR realizuje prostřednictvím NPO, dotace 2,8 miliardy korun, z toho dvě miliardy na projekty od 30 do 500 milionů korun.

"Není moc času. Prostředky musí být vyčerpány do poloviny roku 2026, což znamená, že projekty musí být zrealizovány do konce roku 2025. Příprava programu byla dlouhá, protože se domlouvali podmínky NPO. Příští rok proto chceme co nejrychleji uzavřít smlouvy. Cílem je co nejvíce zkrátit administrativu, aby byl čas na realizaci," řekl ČTK ředitelka SFPI Hana Pejpalová.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) už skoro rok komunikuje s potencionálními žadateli. Jsou vytipované projekty, které by se mohly přihlásit, řekla ředitelka SFPI. Malých projektů do 30 milionů korun má být okolo 45 a velkých 14, z každého kraje jeden. "Regionální stálá konference (RSK) případně stanoví pořadí projektů, pokud by jich bylo hodně," dodala Pejpalová.

Využití dotací je podobné jako v dosavadním programu. Příjemci jsou kraje, obce a nově i právnické osoby, ale jde o nepodnikatelské využití. Pejpalová upozornila, že budou přísnější kritéria. Podle Evropské komise nemají stavební práce výrazněji poškozovat životní prostředí, v případě rekonstrukcí musí náklady směřovat na energeticky účinné renovace. U rekonstrukcí budov musí žadatel prokázat, že náklady z 90 procent splní požadavky.

Na brownfieldy letos z NPO vybralo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve své výzvě 35 projektů dohromady za 200 milionů korun k podnikatelským i nepodnikatelským účelům. Podle plánu může mezi města, městské části, obce a kraje rozdělit až 500 milionů korun na obnovu zanedbaných budov a areálů pro účely podnikání ve vlastnictví obcí a krajů.

Národní plán obnovy je podkladem pro čerpání peněz z mimořádného fondu, který vytvořila EU k ekonomickému zotavení členských států po pandemii covidu-19. Na Česko připadá 179 miliard korun. NPO je rozdělen na šest hlavních oblastí, jsou to digitální transformace, infrastruktura a takzvaná zelená transformace, vzdělávání a trh práce, podpora podnikání po pandemii, vývoj a inovace, a zdravotní prevence. Podporu z NPO lze čerpat nejpozději do roku 2026.