Mercedes

Starostka Sokolova: Zrušení bezdoplatkových zón poškodí mnoho lidí

Sokolov 31. srpna (ČTK) - Zrušení bezdoplatkových zón poškodí podle starostky Sokolova Renaty Oulehlové (ANO) nejen obyvatele, kteří žijí poblíž lokalit s byty tzv. obchodníků s chudobou, ale i sociálně slabé, kteří se snaží svou situaci řešit. Sokolov zavedl bezdoplatkové zóny jako první a zkušenosti s nimi měl podle Oulehlové dobré. Nyní se obává dalšího zhoršení sociální situace ve městě, řekla starostka ČTK.

Ústavní soud zrušil spornou část zákona o pomoci v hmotné nouzi, která zřizování takzvaných bezdoplatkových zón umožňuje. V takové zóně pak nově příchozí nájemníci neměli nárok na doplatek na bydlení. Města a obce se vyhlašováním těchto zón bránily přílivu lidí, kteří žijí ze sociálních dávek a často bydlí v nájemním bydlení, kde výše nájemného neodpovídá kvalitě bytu a peníze z doplatku končí u majitelů bytů či ubytoven. Podle soudců však bezdoplatkové zóny zasahovaly do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení a nerozlišovaly mezi původci a "oběťmi" problémů. Obce tak nyní budou muset hledat jiné způsoby boje proti sociálně nežádoucím jevům. Nález Ústavního osudu vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve sbírce zákonů.

"Dokud jsme neměli opatření obecné povahy o bezdoplatkových zónách, tak se nám sociálně slabí stěhovali po městě a ani nebylo možné je někde zachytit a začít s nimi nějakou sociální práci. To se zavedením bezdoplatkových zón zlepšilo. Problémy to nevyřešilo, ale pomohlo to," řekla dnes ČTK Oulehlová. Podle ní Ústavní soud nerozhodl ve prospěch lidí, kteří trpí tím, že žijí vedle bytů pronajímaných obchodníky s chudobou. Tito lidé skupují byty a pronajímají je lidem na sociálních dávkách, přičemž za nájem inkasují mnohokrát více, než je běžné nájemné v místě. Doplatky na bydlení pak hradí Úřad práce ČR:

Podle Oulehlové by byla potřeba legislativní změna nebo alespoň zavedení takzvaných cenových map, které stanovily obvyklou výši nájmu v každé lokalitě a doplatky na bydlení by pak nemohly tuto výši přesáhnout. "Městské byty pronajímáme v Sokolově od 35 do maximálně 75 korun za čtverečný metr měsíčně, a to jsou nově rekonstruované byty," uvedla Oulehlová. V bytech obchodníků ale nájemníci platí mnohokrát více.

V Sokolově podle ní problém v posledních letech roste a starostka města s necelými 25.000 obyvateli odhaduje, že ve městě je 500 až 600 bytů, na nichž jejich majitelé vydělávají tím, že je pronajímají sociálně slabým. Ve výsledku se tak snižuje i cena okolních bytů a v některých oblastech to vyvolává napětí.