Cime 3 kvartal 2024

Správní a soudní řízení zdržují dopravní stavby i o několik let

 

Praha 12. března (ČTK) - Desítky silničních a železničních staveb v současnosti zdržují dlouhotrvající soudní a správní řízení. Řada z nich trvá i několik let. Stavby komplikují zejména rozpory kolem stavebních a územních povolení, případně vyhodnocení ekologických dopadů staveb. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy, který má ČTK k dispozici. Vlekoucí se správní řízení by měla urychlit novela zákona o urychlení dopravních staveb, k povolení bude potřeba méně podrobná dokumentace, úřady budou mít lhůty.

Dlouhotrvající správní řízení zdržují především dálniční stavby. Nejdéle se čeká na vydání nového územního rozhodnutí na úsek silnice I/12 Běchovice-Úvaly, a to zhruba osm let. Stavba územní rozhodnutí získala již v roce 2009, v roce 2011 však bylo stavebním úřadem vráceno k novému projednání a dosud nebylo vydáno nové. Přes tři roky se čeká na dokončení územního řízení u obchvatu Mikulova na D52. Vlekoucí se územní řízení pak komplikuje stavbu několika úseků na D35. Desítky měsíců se pak čeká u několika železničních staveb.

Právě příprava staveb nejvíce komplikuje stavbu dálnic a silnic v Česku. Zatímco v sousedním Německu trvá přípravná fáze kolem sedmi let, v Česku je to více než deset let.

Urychlit přípravnou fázi by měla připravovaná novela. Ta by podle návrhu ministerstva měla umožnit povolení stavby v jediném řízení s méně podrobnou dokumentací. Úřady tak budou potřebovat méně závazných stanovisek a souhlasů, které jsou nutné pro realizaci staveb.

Další novinkou by byly kauce za každé odvolání v povolovacích řízeních. Ministerstvo tím chce zamezit zneužívání námitek, které často zdržují celou přípravu i déle než o rok.

Stát chce také pro úřady stanovit lhůtu pro vydání závazného stanoviska potřebných při povolování staveb do 30 dnů, u komplikovaných případů pak do 60 dnů. V případě nevydání stanoviska ve lhůtě by pak řízení počítalo s uplatněním fikce souhlasu. Zrychlit by mělo i vyvlastňování pozemků. Územní řízení by mohl usnadnit také nový územní rozvojový plán, který bude podrobnější než současné nástroje územního rozvoje.

Dopravní stavby zdržují i soudní spory. Déle než tři roky se táhnou soudní řízení kvůli sporům o vydané územní rozhodnutí na D3 u Nažidel, silnici I/55 u Břeclavi nebo vyvlastnění pozemků na úseku D48 Rychlatice-Frýdek-Místek. Průtahy soudních sporů komplikují i další silniční projekty.

Návrh novely zákona o urychlení dopravních staveb navazuje na loňské úpravy zákona, které měly například usnadnit vyvlastňování pozemků pomocí tzv. mezitímního rozhodnutí.