Komatsu potřebu bagr

Správa železnic začala s opravou nestabilního svahu u Dalovic

Karlovy Vary 15. května (ČTK) - Správa železnic (SŽ) dnes v úseku Hájek - Dalovice na Karlovarsku zahájila opravu a sanaci části železničního náspu. Na trati mezi Karlovými Vary a Ostrovem proto začala dlouhodobá výluka, která umožní odtěžení náspu a vybudování nového kolejiště a trakčního vedení. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval mluvčí SŽ Marek Illiaš. Tento úsek trati postihl před dvěma lety masivní sesuv půdy. SŽ zde investuje více než miliardu korun.

Po dobu výluky budou všechny vlaky v daném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Vlak Os 7059 je nahrazen už ze stanice Karlovy Vary dolní nádraží.

Vlaky v tomto úseku dosud jezdily pomalu. Po opravě tam bude opět plná traťová rychlost. Sanace svahu by měla stabilizovat zeminu, která tvoří těleso náspu, a vyřešit problém s opakovaným vychýlením koleje.

Stavba je rozdělená na dvě etapy. Od 15. května do 31. října letošního roku bude pokračovat sanace mezi kilometry 181,1 až 182,2. V celém úseku železničáři odtěží nestabilní drážní těleso. Následovat bude stabilizace podloží a vybudování nového vyztuženého tělesa náspu. Trať bude mít novou bezstykovou kolej, železniční svršek i spodek a trakční vedení.

Opravy se týkají i mostu, který se v úseku nachází. Mostovka bude kompletně snesena a nahradí ji nová železobetonová konstrukce. Odstraněná kolejová pole budou připravena k dalšímu využití. Celkové náklady této etapy stavby předpokládá SŽ ve výši 548 milionů korun, zaplatí ji stát.

Druhá etapa má začít letos v červenci, v současnosti pokračuje zadávací řízení na jejího zhotovitele. Ukončení akce je naplánováno v prvním čtvrtletí příštího roku. Celková předpokládaná hodnota druhé etapy stavby činí 462 milionů korun a peníze by měly také být od státu.

V dubnu 2018 si traťmistr u Dalovic všimnul závady na trati a preventivně zastavil dopravu. Krátce na to se sesunul svah pod tratí v délce několika desítek metrů. Koleje zůstaly zkroucené viset ve vzduchu. Prvotní odhady nákladů na opravy byly v desítkách milionů korun, průzkumy ale ukázaly, že trať bude nutné sanovat důkladněji.