husqvarna

Správa železnic vybrala zpracovatele studie k rychlodráhy do Polska

Praha 22. dubna (ČTK) - Správa železnic vybrala zpracovatele studie proveditelnosti vysokorychlostní trati do Polska. Do zhruba roku a půl ji vypracují za 12,6 milionu korun bez DPH firmy Sudop Praha a Moravia Consult Olomouc. Hlavním cílem studie je návrh trasy budoucí dráhy mezi Prahou, Hradcem Králové a státní hranicí s Polskem směrem na polskou Vratislav s odbočkou do Pardubic. Dnes o tom informovala Správa železnic.

Vedle samotného návrhu trasy by studie měla posoudit a navrhnout také její celkovou technickou koncepci, tedy zda bude sloužit i nákladní dopravě nebo v jakém rozsahu bude v této trase využita i současná železniční síť. Zpracovatelé by návrh měli přizpůsobit také k územním limitům, dále definovat možností napojení do uzlů Praha, Hradec Králové a Pardubice a také vymezit vazby na navrhovanou celostátní síť vysokorychlostních tratí a dalších hlavních tratí. Součástí bude také identifikace možných problémových míst.

Začátek rychlodráhy bude v Hořanech navazovat na dalších připravovanou rychlodráhu z pražských Běchovic do Poříčan. Studie se bude věnovat české části úseku, měla by však navazovat i na polskou část. Hlavní souhrnné části projektu, zejména jeho ekonomickou efektivnost, bude Správa železnic řešit společně s polskou stranou.

V tendru, který na studii správa pořádala, zvítězila společnost SP + MCO_RS 5 VRT Praha – Wrocław_SP. Ta je právě zastoupená firmami Sudop Praha a Moravia Consult Olomouc.

Stavba rychlotratí by měla do roku 2050 vyjít na 800 miliard korun, do deseti let by to mělo být 150 miliard korun. První připravovaný úsek rychlodráhy z Prahy do Drážďan by se měl začít stavět v roce 2025. Výstavba vysokorychlostních tratí by měla výrazně navýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. O výstavbě se v Česku hovoří už od devadesátých let, přípravy však začaly až v posledních letech.