Cime 2 kvartál 2024

Správa železnic dopracovala dokumentaci EIA pro modernizaci tratě z Vyškova

Brno (ČTK) - Správa železnic předala ministerstvu životního prostředí dopracovanou dokumentaci k tomu, jak připravovaná modernizace železniční tratě z Brna do Přerova v úseku Vyškov - Nezamyslice ovlivní životní prostředí (EIA). Kvůli připomínkám institucí a především Pustiměře doplnila hlukovou a rozptylovou studii, hodnocení vlivů na krajinný ráz a kompenzační opatření pro snížení dopadů těchto vlivů. Doplnila také biologické hodnocení a hydrogeologický průzkum, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.

Původní dokumentace byla z října 2022, loni v březnu vyzvalo ministerstvo k doplnění. Podle vyjádření z konce loňského roku železničáři předpokládají, že by mohli mít v polovině roku závazné stanovisko od ministerstva a pak by mohli usilovat o společné povolení ke stavbě. Očekávají, že by se stavbou sedmnáctikilometrového úseku mohli začít v roce 2026.

V současnosti je trať jednokolejná a rychlost se pohybuje převážně okolo 90 kilometrů za hodinu. Modernizovaná trať bude dvoukolejná s rychlostí pro 200 kilometrů za hodinu. V daném úseku má vést víceméně celá v nové stopě a má se přiblížit k Pustiměři, která byla zásadním odpůrcem stavby. Námitky však měly i další instituce, kvůli nimž bylo potřeba dokumentaci dopracovat. Okolo Pustiměře má vést trať táhlým obloukem a dálnici D46 má překonat tunelem. Druhý krátký tunel má být mezi Chvalkovicemi a Dřevnovicemi. Původní trať železničáři v budoucnu snesou a těleso má být zarovnané s terénem. Budou však muset brát patrně ohled na chráněné živočichy, kteří jsou dnes vázaní na okolí železničního tělesa.

Příští rok by se mělo začít stavět mezi Přerovem a Nezamyslicemi. Hotovo by mohlo být v roce 2028. Úsek z Nezamyslic do Vyškova a navazující do Blažovic by se měly stavět společně, nicméně dokončení se předpokládá až v roce 2032. Poslední úsek do Brna se má začít stavět nejpozději.

Modernizovaná trať z velké části v nové stopě má výrazně zrychlit cestování mezi Brnem a Přerovem a na trať se vejde také více spojů. Díky tomu bude moct znovu fungovat příměstská doprava mezi Brnem a Vyškovem.