husqvarna

Správa Ostrava pokračuje se stavbami, zatímco údržba a opravy v roce 2024 vyjdou více než na miliardu korun

Ředitelství silnic a dálnic v Moravskoslezském kraji zastupuje Správa Ostrava, která prostřednictvím provozního úseku plánuje do roku 2024 investice ve výši přibližně 1,16 miliardy českých korun. Z těchto přidělených finančních prostředků náleží cca 609 milionů Kč na údržbové práce, zbytek vysoké částky pomáhá plnit účel provádění oprav svěřených silnic. Významnou část prostředků máme zasmluvněných, nicméně mnohé činnosti či opravy budou teprve soutěženy, proto může docházet k dílčím změnám hodnoty přidělených financí. Nových oprav nyní v kraji připravujeme zhruba 40, jak přehledně znázorňuje přiložená mapa obsahující dříve zahájené i dosud probíhající akce z loňského roku. Letošní rekonstrukce proběhnou po celém kraji v souladu s trvalým zvyšováním bezpečnosti silničního provozu a růstem kvality tuzemské dopravní infrastruktury.

Kromě provozní sekce organizující opravy a údržbu funguje na Správě Ostrava také úsek výstavby, který do roku 2024 vstupuje s předpokladem plynulého pokračování stavebních projektů. Zprovoznění se letos dočká první etapa dálnice D48 Bělotín–Rybí včetně obchvatu Mošnova a citelně pokročí rovněž příprava důležitých staveb. Konkrétně do prosince proběhne například hned několik výběrových řízení na zhotovitele (I/45 obchvat Bruntálu, I/46 jižní obchvat Opavy Hradecká – Olomoucká, I/57 Linhartovy, ekodukt Mosty u Jablunkova) a očekáváme postup v řadě řízeních o stavební povolení (I/45 Krnov – hraniční přechod, D48 MÚK Bělotín–Rybí II. etapa, I/45 Krnov – západní obchvat). 

Termíny uvedených rekonstrukcí i staveb včetně cen, rozsahu činností a vedení dopravy veřejně upřesníme vždy po podpisu smluv s vybraným zhotovitelem neboli před zahájením samotných prací. Volně publikovatelné informace poskytujeme přednostně na krajském Twitteru ŘSD (https://twitter.com/RSD_MSlezsky), méně častou alternativou jsou tyto informační zprávy posílané e-mailem. Spolehlivým zdrojem podrobností staveb a všech dalších projektů je Mapová aplikace na oficiálním webu www.rsd.cz. Zde vložené infoletáky obohacené o mapy opět umožňují libovolné užití do článků, zpráv, reportáží apod.