Komatsu potřebu bagr

Spory o dálnici D35 kolem Litomyšle může vyřešit memorandum ŘSD

Litomyšl (Svitavsko) 2. února (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by mohlo během měsíce podepsat memorandum s účastníky územního řízení k úsekům dálnice D35 kolem Litomyšle. Některé obce a spolky s předchozí podobou trasy nesouhlasily a proti rozhodnutím se odvolávaly. Memorandum by mělo tyto spory eliminovat.

Vedení Litomyšle text schválilo, musí jej ještě schválit zastupitelstvo. "Byly do něj zapracovány všechny naše připomínky, zejména několik nových protihlukových stěn kolem Litomyšle. Myslím si, že se jedná o dobrý kompromis. Hlavní je, aby dálnice stála co nejdříve," uvedl starosta Daniel Brýdl (Generace 89).

Zástupci spolku Živé Kornice v případě závazné dohody neplánují podávat další námitky. "Poslali jsme ŘSD naše požadavky na úpravu textu memoranda, jedná se především o upřesnění formulací, protože ty původní jsou často nejasné. Věříme, že naše změny akceptuje, protože jde v podstatě jen o to, aby bylo na papíře jasně i to, co se dohodlo ústně," uvedl za spolek Petr Chaloupka. Vznikající memorandum považuje za "bolestivý kompromis".

Podobná situace panuje i v úseku kolem Strakova. Zástupci obce připomínkují znění memoranda, aby v něm byly jednotlivé body naprosto jasně popsány. "Formulovali jsme s našimi právníky v termínu své připomínky k formální stránce memoranda a teď čekáme, jaká bude reakce," uvedl strakovský starosta Jan Janypka.

Dokument má závazně popsat, kudy přesně trasa povede, jak bude stavba vysoká, kde se vysází náhradní zeleň či kde se umístí protihlukové stěny. ŘSD se zaváže dálnici podle kompromisních dohod postavit, okolní obce a občanské spolky na oplátku přestanou podávat odvolání a díky memorandu by se tak měla výrazně urychlit výstavba. Vydaná územní rozhodnutí na dva úseky kolem Litomyšle jsou nepravomocná. Pokud bude memorandum podepsáno, může ŘSD zkusit spojit územní a stavební řízení, aby se celý administrativní proces co nejvíce urychlil. Zároveň by se mělo zastavit územní řízení na samostatný úsek dálnice Litomyšl - Janov, I. etapa.

V Pardubickém kraji se již staví dva úseky D35, Opatovice - Časy a Časy - Ostrov. Navazující úseky Ostrov - Vysoké Mýto a Vysoké Mýto - Džbánov již mají pravomocné územní rozhodnutí, úsek Džbánov - Litomyšl na ně stále čeká. Další části Janov - Opatovec a Opatovec - Staré Město už územní rozhodnutí získaly dříve.