Cime 2 kvartál 2024

Spolek Děti Země se odvolal proti výjimce vydané kvůli stavbě bloku Dukovan

Jihlava 1. prosince (ČTK) - Spolek Děti Země se odvolal proti výjimce ze zákona umožňující zásah do území se zvláště chráněnými živočichy při výstavbě a provozu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Výjimku loni v červenci povolil krajský úřad Kraje Vysočina podle spolku v rozporu se zákonem. Spolek Děti Země podal odvolání letos 18. listopadu. ČTK to dnes sdělil jeho předseda Miroslav Patrik.

Předmětem řízení bylo podle Dětí Země posouzení vlivů škodlivého zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů při změně koryta Lipňanského potoka a přestavbou Horního a Dolního rybníka na suché poldry, případně jen Horního rybníka. Účelem těchto stavebních prací má být bezpečné odvádění srážkové vody ze staveniště při stavbě nového dukovanského bloku v letech 2029 až 2036 a jeho provozu. Krajský úřad podle spolku výjimku povolil s devíti podmínkami.

„Rozhodnutí o výjimce považujeme za formální, neboť krajský úřad se s prokazováním naléhavosti veřejného zájmu a s neexistencí jiného řešení bez zásahu vypořádal jen asi na pěti řádcích," uvedl Patrik. Spolek navrhuje doplnit tři z devíti podmínek výjimky o důslednější ochranu biotopů a uložit způsob kontroly jejich plnění.

"Ovšem hlavním nedostatkem je nedoložení veřejného zájmu a jeho naléhavost nad zákonnou ochranou dotčených biotopů a také nedoložení neexistence jiného řešení, než je výstavba nového jaderného bloku," doplnil předseda spolku.

Podle Dětí Země mělo být v řízení doloženo, že neexistuje jiné koncepční řešení, jak zajistit potřebný objem výroby elektřiny kolem roku 2036. Spolek má za to, že mělo být také doloženo, že neexistuje jiné konkrétní řešení, jak postavit a provozovat nový jaderný blok v Dukovanech, aniž by se srážkové vody musely odvádět se škodlivými zásahy do koryta Lipňanského potoka a do dvou rybníků.