husqvarna

Společnost M-Silnice chce rozšířit dobývací prostor lomu u Žumberku

Žumberk (Chrudimsko ) 27. července (ČTK) - Společnost M-Silnice chce rozšířit dobývací prostor svého lomu u Žumberku na Chrudimsku. V současnosti v něm může ročně těžit 250.000 tun žulového kameniva, po rozšíření od roku 2023 by to bylo 300.000 tun, uvedla v dokumentaci pro posouzení dopadů záměru na životní prostředí (EIA). Starostové okolních obcí s prodloužením činnosti lomu nesouhlasí.

Nejbližší obytný dům v místní části obce Lukavice Vížky je vzdálen od středu lomu asi 150 metrů. V Žumberku je nejbližší obytný dům ve vzdálenosti zhruba 200 metrů. "Najali jsme si kvůli tomu advokátku. Nechceme prodloužení činnosti lomu, k rozšíření jsme už dávali záporné stanovisko," řekl ČTK starosta Lukavice Miloslav Stehno. Podle starostky Žumberku Yvety Ždímalové činnost v lomu zatěžuje městys zejména prachem, obyvatelům Vížek zase vadí otřesy půdy způsobené odstřely horniny.

Dobývací prostor by se mě zvětšit jižním až jihozápadním směrem o plochu přibližně 1,9 hektaru. Skrývka by se měla provádět postupně ve zhruba tří až pětiletých etapách. Skrývkový materiál bude dočasně uložen na odvalech uvnitř kamenolomu a následně využit při rekultivaci lomu. Společnost plánuje v lonu těžit ještě zhruba 20 let.

V současné době se v lomu těží na pěti patrech. Obdobným způsobem by mělo postupovat i po rozšíření dobývacího prostoru. Podle společnosti M-Silnice vychází záměr z potřeb současného stavebnictví, které pociťuje nedostatek kvalitních přírodních materiálů.

Skála se nejdříve odstřelí náložemi, velké balvany žumberecké žuly se potom rozbíjejí hydraulickým bouracím kladivem. Pro další zpracování na kamenivo různých frakcí slouží technologická linka.