Cime 2 kvartál 2024

Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. a její působení v silničním odvětví v roce 2023

Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., přední hráč v oblasti geodézie a geomatiky, se v loňském roce aktivně zapojila do klíčových událostí v silničním průmyslu. Její angažmá bylo věnováno zejména účasti na aktualizaci datových předpisů C4 a C3, vývoji výměnného formátu VFZE pro Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD) a účasti na dvou významných silničních konferencích.

Aktualizace datového předpisu C4

Na konferenci Zakládání staveb Brno 2022 byl představen ambiciózní plán aktualizace datového předpisu C4 pro digitální zpracování a předávání geologických dat pro Ředitelství silnic a dálnic. Ing. Petra Janků, vedoucí projektu za ŘSD, představila novou verzi 6.0, která směřuje k digitalizaci a automatizaci. Projekt zahrnoval tři klíčové fáze – tvorbu výměnného formátu, návrh BIMu pro geotechnické zakázky, definici procesů a aplikační podporu automatizace zpracování a evidenci výsledků GPT zakázek.

Nový předpis C4 ve verzi 6.0 přináší jednoznačnou definici adresářové, souborové a metadatové struktury výměnného formátu. Klíčovým principem je automatizovaná komunikace ve smyslu "stroj-stroj". Zavedení aplikačního prostředí, tzv. "brány", umožní snadný přenos dat mezi objednatelem a zhotovitelem zakázek GTP.

Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. vstoupila do spolupráce s paní Ing. Petrou Janků z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s cílem aktualizovat předpis C4. Náš společný cíl se zaměřil na modernizaci a digitalizaci procesů, které původní předpis C4 nezahrnoval. Klíčovým výsledkem této spolupráce byl návrh výměnného formátu C4, postaveného na XML s validační šablonou XSD, zajišťující formální správnost vytvořeného formátu.

V týmu byli zastoupeni geomatici ze spol. ISAX Ing. Barbora Racková a Ing. Jiří Blábol, za dalšího garanta ŘSD ČR Ing. Kamil Alferi, za Správu železnic pan Ing. Milan Majerčík a za Českou geologickou službu Richard Binko. Geotechniku, jakožto odborníky, pak zastupoval Mgr. Vít Ambrož, Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D., Mgr. David Relich a Ph.D. a Mgr. Marián Bošanský z naší partnerské společnosti Geostar s.r.o.

Aktualizace datového předpisu C3 a úpravy výměnného formátu VFZE

Firma HRDLIČKA spol. s r.o. se také intenzivně podílela na vývoji výměnného formátu C3 pro záborové elaboráty. Na workshopu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železnic (SŽ) ČR prezentovala novou verzi VFZE 1.2, která zahrnuje rozšiřující požadavky pro zpracování záborových elaborátů vzešlé z podnětů samotných zpracovatelů elaborátů. Další změny budou implementovány v nových verzích příslušných směrnic C3 pro ŘSD a M20/MP013 pro SŽ.

Účast na Silničních konferencích

V loňském roce se HRDLIČKA spol. s r.o. objevila také na dvou významných silničních konferencích. Na 27. Světovém silničním kongresu v Praze prezentovala své inovace, včetně laserového skeneru Trimble X9 a profesionálního dronu DJI M300. Účastnila se také 30. Silniční konference v Ostravě, kde na společném stánku s GEOSTAR spol. s r.o. představila moderní přístroje a digitální inovace v geodetickém průmyslu.

Ing. Martin Hrdlička, majitel společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., uvedl: "Naše aktivní zapojení do aktualizace předpisu C4 a vývoje výměnných formátů C3 a C4 ukazuje naši snahu přinášet inovace do silničního průmyslu. Účast na významných konferencích nám umožňuje prezentovat naše know-how a přispívat k modernizaci odvětví."

Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. se tak stává klíčovým hráčem v digitalizaci a automatizaci geodetických procesů, přinášejícím inovace a efektivitu do silničního průmyslu v České republice.

A kde se můžete v letošním roce potkat se zástupci společnosti?

Pokud se zaměříme jen na oblast silniční dopravy, stánek HRDLIČKA spol. s r.o. budete moci navštívit v Českých Budějovicích na 31. Silniční konferenci 23. – 24. 10. 2024.  Na akci Konference dopravní infrastruktury plánované na květen 2024 se také budete moci potkat s vedoucími pracovníky z firmy. Nejen tam, ale i během společných projektů či na pobočkách se na případné setkání těší naši specialisté, kteří jsou připraveni vám pomoci s měřením a následným zpracováním dat.